European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Index inklúzie - Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená do 35 svetových jazykov, môžu konečne aplikovať do vzdelávacieho procesu všetky školy na Slovensku. Symbolické odoslanie príručky do praxe z rúk autora a zástupcov programu Kto chýba? spôsobilo vlnu záujmu o inklúziu nielen v školách. 

Sprievodca s podtitulom Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty pomáha pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je vhodná pre každého učiteľa, špeciálneho pedagóga, asistenta a psychológa, riaditeľa, ale aj zriaďovateľa a rodičov, nielen detí so zdravotným znevýhodnením. Je praktickou knihou, ktorá pozýva do diskusie o tom, čo môžeme ako jednotlivci či komunita zlepšiť. 

Resource Details
vv.
ISBN
978-80-89403-19-6
Ressursforfatter
Tony Booth
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Land
Slovensko
Publiseringsdato
Language of the document
Slovenčina
Resource media
Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!