European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi

Ljudska univerza Radovljica izvaja Erasmus+ projekt Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi, kjer se bo pet zaposlenih na LUR udeležilo mobilnosti.

Na razpisu Erasmus+ KA 122 – ADU, ki je potekal preko CMEPIUS - Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, je Ljudska univerza Radovljica pridobila EU sredstva za pet mobilnosti za zaposlene strokovne delavke na LUR. Akcija KA122-ADU je namenjena mobilnosti osebja v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije.

Naslov projekta je Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi in bo potekal od 1.1.2022 do 31.12.2022. Štiri zaposlene bodo odšle na strukturiran tečaj na Islandijo v Reykjavik v okviru organizacije Project Management Spain Erasmus Plus, S.L.U, ena pa v Helsinke na Finsko v okviru organizacije Europass Teacher Academy.

V izobraževalne programe in podporne storitve na LUR se vključujejo udeleženci z zelo različnimi predznanji, izkušnjami, dojemanjem in osebnostnim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar privede do različnega odnosa do učenja.  Poleg tega globalizacija, digitalizacija in njuni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje in ni več cilj le prenašanje znanja, ampak vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro zanje pa združujejo z novim.  

Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju pedagoškega in nepedagoškega osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces. Potreba po dodatni usposobljenosti osebja se kaže v tem, da bi izvajalci in organizatorji izobraževanja odraslih pridobili nove kompetence, izkušnje in znanja za bolj poglobljeno prepoznavanje potreb udeležencev programov, večjo prepoznavnost in raznolikost med njimi in kako posameznike motivirati za učenje. Zaradi raznolikosti udeležencev je težko doseči homogenost učne skupine in prilagoditi učni proces na ta način, da vsak posameznik doseže oziroma izrabi največji potencial. Kažejo se tudi potrebe po novih učnih metodah in orodjih, preko katerih bi novo znanje prikazali na drugačen, bolj zanimiv način, ki bi udeležence pritegnile in bi vztrajali pri dokončanju izobraževanja. Glavni cilji projekta so torej:

  • IZBOLJŠATI KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, TAKO POUČEVANJA KOT UČENJA
  • UČENJE NOVIH METOD IN IZBOLJŠEVANJE METOD POUČEVANJA IN UČENJA
  • POVEČATI MOTIVACIJO IN VKLJUČEVANJE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ZMANJŠATI OSIP UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
  • PREPOZNATI POTREBE IN INTERESE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ORGANIZACIJA PRIMERNIH, USTREZNIH  PROGRAMO GLEDE NA POTREBE UDELEŽENCEV
Zaključek Erasmus+ tečaja .

Mateja Rozman Amon je direktorica Ljudske univerze Radovljica, ki že več kot 20 let sodeluje v mednarodnih projektih na področju mladine in odraslih.  

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer