European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Podklady pro vedení F2F kurzu na podporu zapojení mužů do genderové problematiky byly obohaceny o výstup pro vedení webináře!

V rámci projektu Jak zapojit muže do genderových otázek a získat jejich podporu č. 2019-1-CZ01-KA204-061188, realizovaného prostřednictvím programu Erasmus+, byly vytvořeny 3 inovativní výstupy, s jejichž postupnou realizací a možností zapojení do nich jsou zájemci pravidelně seznamováni. 

Z důvodu koronavirové pandemie, která vedla k omezení osobního kontaktu, se vedoucí partner, kterým je Klub personalistů Moravy a Slezska, z .s., rozhodl obohatit výstup ve formě F2F kurzu o online webinář.

Webinář může nahradit nebo doplnit účast na F2F kurzu. Součástí výstupu je:

a) prezentace pro online výuku,

b) manuál pro lektora, který kurz bude vést.

Manuál slouží jako podklad lektora pro převedení F2F kurzu do online prostředí se zachováním maximální možné interaktivity a vzájemné spolupráce mezi účastníky. Webinář byl pilotován v létě 2021 a po zapracování dodatečných připomínek je pro zájemce volně k dispozici na na adrese: https://www.kpms.cz/projekty/, a to v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer