European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Moje cíle – k rozvoji osobnostních kompetencí díky vzdělavatelům dospělých

Hodí se k příležitosti přechodu do nového roku: Proč jednou konečně nevyzkoušet novou cestu k samostatně řízenému učení?

Jochen Robes

Přeloženo z němčiny, doba čtení asi 6 minut – Čtěte, hodnoťte, komentujte!


Změna roku je obvykle čas na dobrá předsevzetí a na stanovení nových cílů. Také vzdělavatelé dospělých mají dobrý důvod věnovat se vlastním kompetencím a svému dalšímu rozvoji. Právě poslední dva roky k tomu poskytly dost příležitostí. Zaprvé se to týkalo digitalizace a s tím spojených otázek, metod a nástrojů, které potřebujeme,   abychom uměli zprostředkovat své vlastní vzdělávací nabídky také ve virtuálním prostředí. Od technické infrastruktury ve vlastní kanceláři až po interaktivní koncepty, abychom byli schopní vést také online workshopy. To zahrnuje mimo jiné vlastní obchodní modely, které se díky pandemii staly nejistými. Možná jsou nyní potřeba vlastní webové stránky, profesionální přítomnost na sociálních sítích a nové nabídky, které fungují analogově i online? A to zahrnuje odborná témata dalšího vzdělávání, která se také neustále mění a dále vyvíjejí.

Často nechybí témata a úkoly, které si můžeme dopředu naplánovat. S tím související reflex vede mnohé z nás k dalšímu vzdělávání u renomovaného poskytovatele vzdělávání a k certifikátu, který vylepší náš vlastní profil a možná přiláká nové zákazníky a bude odpovídat cílovým skupinám. Ale třeba můžou být nové cíle a předsevzetí do nového roku popudem k tomu, abychom vyzkoušeli novou cestu. Přitom také myslím na to, že bychom o samostatně řízeném učení neměli jen číst a mluvit, ale měli bychom ho, pokud je to jen možné, i sami zažít.

Chtěl bych proto poukázat na tři koncepty, které nastiňují jiné alternativní vzdělávací cesty. Propojují samostatně řízené učení, neformální vzdělávání s formami společného učení, tzn. Peer-to-Peer učení. A pokoušejí se nezůstat stát pouze u zprostředkování poznatků, ale snaží se především o vlastní praxi a rozvoj kompetencí.

  1. Working Out Loud (WOL)

Working Out Loud popisuje postoj, který je pro sdílení vlastních zkušeností na pracovišti, pro otevřenost a propojení a o kterém mnozí říkají, že je v dnešním světě nepostradatelný. Je, pokud to tak chceme, základním pilířem digitálních kompetencí. Working Out Loud je také metodou, která byla systematicky zdokumentována a rozšířena Američanem Johnem Stepperem od roku 2015.

Metoda Working Out Loud předpokládá, že se zájemci v malých skupinkách složených ze čtyř nebo pěti účastníků uzavřou do společného kruhu. WOL kruh se setkává po dvanáct týdnů na jednu hodinu týdně buďto na nějakém místě nebo online. Každý člen si na začátku kruhu stanoví vlastní vzdělávací cíl a pravidelně využívá výměny zkušeností a zpětné vazby skupiny k tomu, aby dosáhl svého cíle. Skupina může využívat příručku k týdenním setkáním vymyšlenou Johnem Stepperem. Tady najdou konkrétní úkoly a pomocné práce, aby dosáhli krok po kroku svého vlastního vzdělávacího cíle díky osobní síti expertů.

Metoda Working Out Loud se stala v posledních letech v Německu velmi populární. Existují webové stránky a komunity, kde můžete najít stejně smýšlející jedince a začít s kruhem. Working Out Loud je především zavedená jako značka  a je spojena s organizovaným využíváním příručky k získání licencí. Podobný koncept pod volnými licencemi nabízí lernOS – otevřený systém pro celoživotní učení a pro rozvoj vzdělávací organizací. Zde je k dispozici stoupající počet příruček k nejrůznějším tématům, které jsou využívány zajímavou komunitou a jsou neustále dále rozvíjeny.

 

Lizenz: CC0.

 

  1. Learning Circles

První poradenské centrum k metodě Learning Circles vytvořila Peer 2 Peer University (P2PU), jedna obecně prospěšná vzdělávací komunita. Zahájila provoz v roce 2009 za podpory nejrůznějších nadací a od té doby nabízí uživatelům po celém světě možnost  organizovat kurzy a výukové skupiny nebo se na nich podílet. Od roku 2015 tvoří organizace a podpora Learning Circles těžiště P2PU.

Základní myšlenka Learning Circles: Lidé, kteří se zajímají o vzájemné učení, vytvoří společně skupinu a zapíší se do otevřeného online kurzu, aby si prohloubili zvolené téma. Skupiny mohou zahrnovat od čtyř do devíti studujících. Je zde jeden správce, který moderuje týdenní setkávání Learning Circles.

P2PU vyvinula řadu materiálů, které podporuje metodik v Learning Circles setkání. Tyto materiály jsou pro zájemce  volně k dispozici na stránkách Hamburg Open Online University (HOOU).

Jedno z prvních míst v Německu, které s Learning Circles experimentovalo, byla městská knihovna v Kolíně. Ta od roku 2018 organizuje výukové týmy, kam mohou přijít členové knihovny. Také Hamburg Open University (HOOU) vyzkoušela svůj koncept. Další poskytovatelé vzdělání, kteří by se chtěli s myšlenkou provázeného učení seznámit, mohou následovat a pozvat zapálené skupinky k samostatně řízenému učení díky materiálům P2PU.

  1. #MůjCíl22

Každý individuální výukový projekt začíná nějakým cílem, který si stanoví. Čeho bych chtěl dosáhnout a dokdy? Zde přichází na řadu myšlenka Corporate Learning Community. Ta členy své sítě v tyto dny vyzvala pomocí hashtagu #MůjCíl22 k tomu, aby formulovali své „osobní kompetenčně rozvojové cíle“. Tyto cíle by měly být splnitelné v první čtvrtině roku 2022, neboť celoroční cíle v sobě mají riziko, že budou formulovány příliš obsáhle a neurčitě. Cílené výsledky by měly být oproti tomu popsány co nejpřesněji a měly by představovat získané kompetence.

V ideálním případě zaznamenají členové sítě své kompetenční cíle rozvoje otevřeně. To jim poskytuje možnost sledovat podobná témata nebo cíle s ostatními účastníky. Zde se střetává #MůjCíl22 s konceptem  Peer-to-Peer učení jako WOL, lernOS nebo Learning Circles. S tím jsou také spojena očekávání, že každý člen komunity bude reflektovat své vzdělávací pokroky, bude transparentně prezentovat procesy samostatně řízeného učení a bude se s ostatními dělit o získané zkušenosti.

Otevřená výměna zkušeností cílů individuálních kompetencí rozvoje otvírá Corporate Learning Community cestu k ocenění získaných dovedností. To by se mělo dít za pomoci Open Badges, tedy virtuálního ocenění, které je k dispozici pro neformálně získané kompetence. Hlavní myšlenkou je, že studující na konci čtvrtletí demonstrují to, že získali nějakou konkrétní kompetenci. Že například vyrobili svůj první podcast, vedli online workshop nebo napsali odborný článek. Členové Corporate Learning Community srovnávají cíle a výsledky v rámci „zkoušky srozumitelnosti“ a představují odznak, který si studující mohou odnést a vystavit třeba na sociálních sítích.

 

Závěr

Představené metody nabízejí rámec pro samostatně řízené učení a neformální vzdělávací aktivity. V ideálním případě je to součástí agendy vzdělavatelů dospělých lidí, u kterých je třeba podporovat kompetence k samostatně řízenému učení. „Learning to Learn“ se nazývá odpovídající oblast kompetencí v Europäischen Rahmen für persönliche, soziale und lernbezogene Schlüsselkompetenzen (LifeComp). To samozřejmě předpokládá, že i my sami musíme sbírat vlastní zkušenosti na světě.

 


Links:

Working Out Loud: https://workingoutloud.com   

lernOS: https://cogneon.github.io/lernos/de

Learning Circles (P2PU): https://www.p2pu.org/en

Learning Circles (Hamburg Open Online University): https://www.hoou.de/projects/learning-circles/preview

Learning Circles (Stadtbibliothek Köln): https://www.stadt-koeln.de/artikel/66407/index.html

#MeinZiel22 (Corporate Learning Community): https://colearn.de/clc-projekt-meinziel22

Login (5)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer