European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

KA1 projekt: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky cizích jazyků

IIK nabízí navazující kurzy a kurzy další vzdělávání pro studium a kariéru. Stěžejní bod přitom tvoří jazykové kurzy němčiny jako cizího jazyka a ostatních cizích jazyků, stejně jako kurzy celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oboru němčina jako cizí jazyk. Náš institut má v klasické nabídce jako cílovou skupinu dospělé při studiu nebo při zaměstnání, které dále vzděláváme v jazykovém a mezikulturním studiu nebo je připravujeme na studium nebo zaměstnání v Německu. V časech digitalizace všech oblastí společnosti a ještě mnohem více vyostřené díky Covidu-19 je smysluplné didaktické začleňování virtuálního světa do výuky cizích jazyků centrálním bodem a zároveň výzvou. Obrovský rozvoj rychlosti internetu od využívání Web 2.0 a aplikací vede k tomu, že mají pedagogičtí pracovníci vedle vlastní vyučovací činnosti jen sotva čas hledat nové zajímavé možnosti a ty dále využívat ve své výuce. V této oblasti zůstává mnoho možností nevyužitých v tom, jak vystavět vyučování efektivněji a cíleně ho zaměřit na studující. Odpovídající v tomto oboru zůstává cíl permanentního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nutného pro strategický další rozvoj našeho institutu.

Cílem projektu bylo pokud možno zapojit všechny pedagogické pracovníky do co nejširšího rozvoje kompetencí při didaktickém využívání digitálních médií, aplikací a Web 2.2 a smysluplné využití chytrých telefonů a tabletů pro výuku němčiny jako cizího jazyka, aby byla na jedné straně zajištěna kvalita vlastních jazykových kurzů a nabídek dalšího vzdělávání a byla zlepšena. A na druhé straně aby byla pokud možno všem pedagogickým pracovníkům nabídnuta lepší pozice na pracovním trhu díky nově získaným kompetencím. Nově získané kompetence v oblasti realizace výuky s digitálními médii a za pomoci chytrých telefonů a tabletů by kromě jiného měly plynule vstoupit do koncepce a využívání v celoživotním vzdělávání, na kterém se podílejí kolegové ze zahraničí, kteří se sami dále vzdělávají v rámci evropských projektů mobilit. Podmíněno vynucenou digitalizační fází díky Covidu-19 a přesunutím naplánovaných mobilit o více než jeden rok bylo jako nový cíl stanoveno vytvoření vlastních digitálních výukových materiálů, které jsou vhodné stejně pro virtuální výuku tak i pro prezenční vyučování a zároveň odpovídají nárokům hybridní výuky.

Poskytli jsme jednotýdenní další vzdělávání čtyřem vedoucím pracovníkům z řad pedagogických pracovníků a jednomu dobrovolníkovi z oblasti dalšího vzdělávání, kteří již roky pracují v oblasti vedení projektů. Toto vzdělávání proběhlo v Portugalsku na téma Digital Storytelling. Díky tomu jsme získali nové impulzy pro jazykový kurz němčiny jako cizího jazyka a také pro obor celoživotního vzdělávání. Tato nová témata byla vyzkoušena přímo na místě ve workshopech a byla převedena do digitálních výukových materiálů, a tím mohlo dojít k rozšíření budoucího kurikula stejně jako oboru jazykových kurzů a kurzů dalšího vzdělávání.

Pro 24 pedagogických pracovníků a pro pedagogický personál jsme potom zprostředkovali třídenní další školení ve Vídni k tématu smysluplného didaktického využití digitálních aplikací a Web 2.0 ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Všichni účastníci dostali podnět ke smysluplnému didakticky-metodickému využití digitálních médií pro výuku němčiny jako cizího jazyka stejně jako pro další kurzy navazujícího studia němčiny jako cizího jazyka. Zde jsme se soustředili také na vytvoření digitálních výukových materiálů, které budou bezpodmínečné pro získání dodatečné kvalifikace v kvalitativně orientovaném jazykovém vyučování.

Výsledky projektu najdete zde: https://www.erasmus-plus-eu.de/training-courses/ka1-projekt-2019-2020-digitale-kompetenzentwicklung-von-fremdsprachenlehrkraeften-lehren-und-lernen-mit-dem-netz

 

KA1-Projekt DE Kofinanziert von der Europäischen Union.

 

Cíle a výsledky KA1- projektu mobilit IIK 2019-2021

Logo des IIK Deutschland.

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer