News
Nyheter

Online prednáška o vzdelávaní umením v ČR

Prednáška Petry Šobáňovej, ktorú organizuje Stredoslovenská galéria, ponúkne pohľad do témy sprostredkovania umenia a galerijnej pedagogiky. Bude reflektovať aktuálne dianie v odbore v Českej republike a autorka predstaví aj niekoľko konkrétnych počinov, ktoré môžu inšpirovať študujúcich aj ďalších záujemcov z radov učiteľov výtvarnej výchovy alebo galerijných pedagógov. Ťažiskom prednášky bude predstavenie projektu didaktičky výtvarnej výchovy – Petry Šobáňovej – Bez názvu. Nedatováno., ktorý je ukážkou týchto aktuálnych prístupov a bude obsahovať rad konkrétnych tipov využiteľných v pedagogickej praxi.

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., je garantkou projektu Bez názvu. Nedatováno. Pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zaoberá didaktikou výtvarnej výchovy a múzejnou a galerijnou pedagogikou. Zaslúžila sa o akreditáciu študijných programov Múzejná a galerijná pedagogika a Edukácia v kultúre a je ich garantkou. Pôsobí tiež ako predsedníčka odborovej rady doktorandského študijného programu Výtvarná pedagogika. Je autorkou mnohých publikácií a projektov, založila časopis Kultúra, umenie a výchova a je jeho vedúcou redaktorkou. Je činná aj v redakčných radách ďalších časopisov a je členkou niekoľkých profesijných organizácií. V súčasnej dobe je prodekankou PdF UP a zástupkyňou vedúceho na KVV PdF UP. V roku 2015 bola zvolená na čelo Českej sekcie INSEA a zaslúžila sa o rozvoj jej činnosti.

Prednášku si budete môcť pozrieť v online streame dňa 26.11.2021 od 17.00 hodiny na www.facebook.com/stredoslovenska.galeria.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 5, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

bez nazvu nedatovano online prednaska.jpg.

Obrázok: SSG

 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer