Blog
Blog

Jaunais trauksmes celšanas likums – drošības uzlabojumi un modernizēšana

Trauksmes celšanu Latvijā regulēs jauns likums. Trauksmes celšanas mehānisms būtiski nemainās, taču sagaidāmi nozīmīgi papildinājumi.

Raksts publicēts lvportals.lv.


Trauksmes celšanu Latvijā regulēs jauns likums, kaut arī līdzšinējais tapis vien pirms pāris gadiem. Lai arī trauksmes celšanas mehānisms, kas Latvijā ieviests līdz ar spēkā esošo likumu, būtiski nemainās, eksperti norāda – sagaidāmi arī vērā ņemami papildinājumi.

 

2021. gada 21. septembrī Ministru kabinetā apstiprināts jauns likumprojekts “Trauksmes celšanas likums”. Tas izstrādāts, lai Latvija pievienotos Eiropas Savienības vienotajiem kritērijiem trauksmes celšanas kanālu izveidē un aizsardzības garantijām trauksmes cēlējiem, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tādu personu aizsardzību, kuras ziņo par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Pašlaik spēkā esošais Trauksmes celšanas likums darbojas vien kopš 2019. gada maija, un, kā norāda eksperti, savu efektivitāti nav vēl paguvis apliecināt praktiski.

 

Tiesības celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu

Trauksmes cēlējs, kā paredz gan esošais, gan topošais Trauksmes celšanas likums, ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Trauksmes cēlējs, kā noteikts likumprojektā, ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • pārtikas drošības apdraudējums;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
 • darba drošības apdraudējums;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpumi;
 • pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
 • pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla, un informācijas sistēmu drošība;
 • u.c.

“Trauksmes celšanai jābūt ne tikai drošai, bet arī ērtai un mūsdienīgai. Tāpēc vienlaikus ar jauno likumu esam apņēmušies pilnveidot trauksmes celšanas iespējas tiešsaistē,”

skaidro Trauksmes cēlēju kontaktpunkta Valsts kancelejā eksperte Inese Kušķe.

“Tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv tiks izveidots autentifikācijas modulis, un trauksmes cēlējiem nebūs papildu prasības parakstīt ziņojumu, kā tas ir šobrīd.

Jaunajā likumā būs nostiprinātas atvieglotās prasības trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai elektroniski, proti, savu identitāti apliecinot nevis ar parakstu, bet izmantojot autentifikācijas procesu. Iesniegt ziņojumus elektroniski varēs divos kanālos – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (pakalpojums “Iesniegums iestādei”) vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv. Tādējādi veicinām valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību digitālajā vidē un atvieglojam iedzīvotāju iespējas ziņojumus iesniegt attālināti,” stāsta I. Kušķe.

Likumprojektam “Trauksmes celšanas likums” jāstājas spēkā līdz šī gada 17. decembrim, kā to paredz direktīva.

 

Kopumā likumprojektā saglabāta līdzšinējā pieeja, būtiski nemainās, bet tiek pilnveidots un papildināts. Jaunajā likumā, kā norāda I. Kušķe, ir vairākas novitātes, par kurām var lasīt visā rakstā šeit.

Tāpat, izlasot visu rakstu, uzzināsiet Ineses Tauriņas, “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktores, un Valta Kalniņa, politologa, sabiedriskās politikas centra “Providus” asociētā pētnieka, viedokļus par to, kā vērtējams trauksmes celšanas likumprojekts.

 


Guntara Laganovska viss raksts lasāms 01.10.2021. LV portāla publikācijā "Jaunais trauksmes celšanas likums – drošības uzlabojumi un modernizēšana".

 

Foto: pexels.com.

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer