European Commission logo
Create an account
Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение
Dokument

Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение

По-долу Ви предоставяме достъп до всички презентации, представени на семинара "Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност, проведен в курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, от 22-22 юли 2021 г. По-конкретно темите на презентациите и имената на презентаторите бяха:

1. Изпълнение на стратегическите цели на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.  Презентатор: Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката;

2. EPALE – тематични фокуси през 2021 г., вкл. цели, методи на обществената консултация и резултати от предварителната оценка; Презентатор: Жулиян Гочев, Министерство на образованието и науката;

3. Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност; Презентатор: Румяна Костадинова, външен експерт към екипа на националния координатор.

Login or Sign up to join the conversation.

Vil du legge til et gruppeinnhold?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and add group content now!