Resource Details
Ressurs

Erasmus+ Učiteľské Akadémie

Európsky vzdelávací priestor je rozsiahlou iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je pomôcť všetkým študujúcim v Európe rozvíjať ich zručnosti počas celého života, študovať v zahraničí a uznávať ich vzdelávanie.

Celá dimenzia európskeho vzdelávacieho priestoru je venovaná zlepšovaniu vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov a školiteľov.

Nový program Erasmus + (2021 - 2027) prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa podporou projektov so širokou škálou príležitostí, vrátane spolupráce s rovesníkmi a trávenia času v zahraničí.

Učiteľské akadémie #ErasmusPlus sú novou iniciatívou špeciálne navrhnutou na podporu učiteľov a školiteľov v ich kariére podporou hlbšej spolupráce pri počiatočnom a ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Resource Details
Teacher Academies.
ISBN
978-92-76-27605-0
Resource author
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission)
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Publiseringsdato
Language of the document
Resource media
Teacher Academies.
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!