Resource Details
Ressurs

Udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2021

Komisia Ursuly von der Leyenovej stanovila udržateľnosť ako prvoradú politickú prioritu svojho mandátu. Všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja sa nachádzajú v jednej alebo viacerých zo šiestich priorít Komisie, vďaka čomu všetky pracovné toky, politiky a stratégie Komisie prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Zámerom týchto cieľov je zlepšovanie kvality života a blahobytu občanov, pričom zahŕňa snahu o hospodársky pokrok pri súčasnom zachovaní prírodného prostredia a podpore sociálnej spravodlivosti. Z týchto dôvodov je trvalo udržateľný rozvoj základným a zastrešujúcim cieľom EÚ. Pokrok pri dosahovaní cieľov dohodnutých na úrovni OSN je pravidelne moitorovaný.

Aktuálne  vydanie monitorovacej správy obsahuje novú kapitolu o prierezových otázkach, ktorá sa zaoberá témami, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých cieľov udržateľného rozvoja a ktoré nemožno analyzovať z hľadiska jedného cieľa. Ide o tieto témy:

  1. pandémia COVID-19 a jej vplyv na pokrok EÚ pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja,
  2. analýza vzájomných prepojení (synergií a kompromisov), ktoré existujú medzi cieľmi udržateľného rozvoja na úrovni EÚ,
  3. vývoj experimentálnych ukazovateľov na odhad pozitívnych a negatívnych vplyvov spotreby v EÚ na iné časti sveta ("spillovers") v súvislosti s plnením Agendy 2030.

Samostatná kapitola poskytuje aj grafický prehľad súčasného stavu a krátkodobého pokroku pri plnení 17 cieľov udržateľného rozvoja pre každý z 27 členských štátov EÚ.

Resource Details
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Language of the document
Resource media
SDG EU.
Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!