Resource Details
Ressurs

International Review of Education – prvé špeciálne dvojčíslo venované dopadom pandémie na vzdelávanie

International Review of Education - Journal of Lifelong Learning nazvané Vzdelávanie v čase COVID-19: Pochopenie dôsledkov”, je prvým z dvoch špeciálnych čísiel venovaných pandémii COVID-19. Jeho cieľom je zhodnotiť vplyv pandémie na vzdelávanie a poskytnúť poznatky, ktoré môžu pomôcť pri určovaní smeru strategických a konštruktívnych opatrení v čase krízy.

Mnohé z príspevkov poskytujú priame svedectvá o stratégiách, ktoré boli použité na riešenie situácie v Kanade, Kamerune, Katalánsku, Číne, Kórejskej republike a USA. Zahŕňajú širokú škálu vzdelávacích programov, ako je podpora rozvoja gramotnosti v rodinách, medzigeneračné učenie, podpora zdravia pôvodných obyvateľov, ale aj opis toho, ako sa podarilo v krátkom čase presunúť veľkú medzinárodnú konferenciu na internet. Ďalšie príspevky majú globálnejší prístup (napr. medzinárodný prieskum medzi vzdelávateľmi dospelých) alebo ponúkajú riešenia, ako sa vyrovnať s prebiehajúcou pandémiou a jej možnými dôsledkami.

Mnohí autori, ktorí prispeli do tohto špciálneho vydania, sa zamýšľajú nad nerovnosťami, najmä v oblasti prístupu k vzdelávaniu a účasť na ňom, ktoré existovali už pred vypuknutím pandémie.

Resource Details
ire_67_1-2_covid-19_cover_front_only.png.
Resource author
The UNESCO Institute for Lifelong Learning
Type ressurs
Artikler
Publiseringsdato
Language of the document
Angličtina
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!