Resource Details
Ressurs

Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich (Publikacja i Broszura)

Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań, a jej główną częścią obok analizy ustawodawstwa i literatury przedmiotu, było przeprowadzenie 60 wywiadów strukturyzowanych wśród decydentów i polityków społecznych na działających różnych szczeblach. Monografia składa się z 2 części i prezentuje zagadnienia dotyczące przyjętych w poszczególnych krajach partnerskich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu.

W pierwszej części zostały zaprezentowane podstawy prawne, polityczne i instytucjonalne funkcjonujących modeli zabezpieczenia społecznego. Podrozdziały w ramach pierwszej części prezentują zasady funkcjonowania zabezpieczenia społecznego w danym kraju partnerskim. W części drugiej publikacji zostały przedstawione wyniki wszystkich wywiadów przeprowadzonych wśród wspomnianej grupy. Na podstawie tych informacji zostały opracowane wnioski i rekomendacje wykorzystane do dalszej pracy w projekcie.

Publikacja została poddana recenzji naukowej, której dokonał prof. dr G. Rovati z Università Cattolica del Sacro Cuore z Mediolanu.

Broszura prezentuje główne wyniki badań zawarte w publikacji. 

Materiały są dystrybuowane na podstawie licencji „Attribution-ShareAlike 4.0 International”.

 

Resource Details
ISBN
978-83-938774-6-1 (wersja papierowa) 978-83-938774-7-8 (PDF)
Resource author
Nicolò Triacca, Bert Wissink, Aurora Gomez Garcia, Elżbieta Szczygieł, Radosław Pyrek, Pavel Smulski, Maria Kovacs.
Type ressurs
Andre
Publiseringsdato
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!