Resource Details
Ressurs

Hitta läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har utformat en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten heter www.hittalaromedel.se och ska på sikt ge ett samlat utbud av läromedel för studerande i behov av särskilt stöd.

Resource Details
Display on portal
Resource author
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Publiseringsdato
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!