European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

12 политически насоки за върхови постижения на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение

През 2018 г. Европейската комисия публикува доклад на Работната група по професионално образование и обучение, в който са идентифицирани 12 политически насоки за подкрепа на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение. Те са формулирани с оглед постигането на върхови резултати при чиракуването и обучението без откъсване от работа.

В документа е подчертана разликата между учители и обучители. Учителите работят в училищата и преподават общообразователни или теоретични учебни предмети с професионална насоченост, докато обучителите са служители на различни компании на трудов договор, включително със задължения за обучаване и подпомагане на обучаващи се в конкретната компания. Отбелязано е също, че политическите насоки са предпоставени от Заключенията от Рига (2015 г. ). Сред приоритетните области се посочват насърчаването на ученето в процеса на работа във всичките му форми, както и въвеждането на системни подходи и възможности за първоначално и последващо професионално развитие на учители, обучители и ментори в областта на професионалното образование и обучение – не само в учебна, но и в работна среда. Важно значение има и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, оповестена в Препоръка на Съвета на ЕС от 15 март 2018 г., доколкото в нея е изложено общото разбиране за чиракуването, като е подчертано значението и същевременно необходимостта от продължаващо обучение на учителите и обучителите.

В резултат на своята дейност, илюстрирана чрез 55 конкретни примера от 31 държави, Работната група определя 12 политически насоки, систематизирани в четири групи, които имат важно значение за успешното подпомагане на учителите и обучителите.

Resource Details
Ressursforfatter
Национален център за информация и документация
Type ressurs
Andre
Land
България
Publiseringsdato
Language of the document
Български
Login (2)

Kommentarer

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!