News
Nyheter

Zaključek projekta SoftSkills4EU (Promote your Soft Skills with Open Badges)

Plaket_Multiplikativen dogodek.

Septembra se je zaključil dvoletni mednarodni projekt SoftSkills4EU, financiran s strani EU znotraj programa Erasmus+ KA2 strateška partnerstva. V okviru projekta smo razvili platformo za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin dostopna na https://academy-softskills4.eu/.

Osrednji cilji, katerim smo sledili skozi celotni potek projekta, so bili:

  • opredeliti ključne mehke veščine, potrebne v Evropi,
  • razviti nova e-orodja za ocenjevanje in učenje z uporabo »digitalnih značk« in
  • razviti strategijo za vrednotenje, ki jo bodo lahko uporabljali tudi delodajalci, svetovalci in druge ustrezne zainteresirane strani.

Ideja za projekt se je pojavila, ko so se svetovalci, ki delajo v naši organizaciji soočili z izzivom, kako iskalcem zaposlitve in zaposlenim pomagati pri predstavitvi njihovih mehkih veščin ter kako jih spodbuditi, da okrepijo le-te na področjih, kjer so le-te šibko razvite, za trg dela ali osebni razvoj pa izredno pomembne.

Dejstvo je, da so mehke veščine težko merljive iz več razlogov, bodisi zaradi pomanjkanja ustreznih orodij ter zaradi nejasnih kriterijev vrednotenja kot so pri vrednotenju "trdih veščin". Zaradi različnih tipov ljudi, obstajajo tudi različni pristopi in stališča, zato je znanje, spretnosti in kompetence težko standardizirati. Poleg tega »mehka« znanja, veščine, kompetence postanejo vidni šele po daljšem obdobju dela v praksi in jih ni mogoče oceniti na podlagi prvih vtisov in / ali testov.

Zaključni dogodki in mednarodna konferenca projekta so pomagali pri razširjanju informacije, poleg tega pa smo dobili zanimive povratne informacije o potencialu uporabe naših projektnih rezultatov.

V prostorih RIC-a smo zaključni dogodek izvedli 9. septembra. V plenarnem delu smo predstavili projektne rezultate ter udeležencem konference ponudili predavanje dr. med Damijana Perneta o pomenu medosebnih odnosov v vsakdanjem življenju. Pred tem pa so v sklopu strokovnega dogodka potekale tri vzporedne delavnice, in sicer Ovrednotimo svoje mehke veščine in jih uporabimo v Europass življenjepisu, Pomen in uporaba mehkih veščin za življenje v novi državi ter Kako vrednotiti mehke veščine v teoriji in praksi ter pomen referenc. Prvi dve delavnici sta bili namenjeni spoznavanju platforme, zadnja pa je bila namenjena vsem, ki bi želeli pri svojem delu uporabiti učinkovito orodje za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin. Udeleženci so na tej delavnici spoznali postopek vrednotenja mehkih veščin v spletni učilnici preko uporabe digitalnih značk kot ocenjevalnega orodja, se seznanili z uporabo teh pridobljenih značk v Europass dokumentih, preizkusili postopek pridobitve značke »zgleden zaposlen«, ki pomeni potrditev znanj tudi v praksi in izmenjali izkušnje z vidika uporabnosti le-tega pri dokazovanju referenc, razmišljali o uporabnosti novo nastalega orodja, tako z vidika svojega kariernega in osebnega razvoja ter dobili izkušnjo uporabnosti orodja na primeru dela s ciljno skupino mladih.

Dobili smo tudi nekaj spodbudnih komentarjev udeležencev:

»Veliko mehkih veščin je potrebnih za kariero, ampak prav tako za vsakodnevno življenje.« »Danes sem ugotovila, da je za razgovor za službo biti dobro pripravljen in ne iskati službe samo tam, kjer je dobra plača, vendar tudi dobri odnosi v samem podjetju.« »Upam, da bo več ljudi, organizacij uporabljajo ta sistem vrednotenja mehkih veščin.« »Spoznanje – ocenjevanje sebe ali drugih ni enostavno« »Spoznal sem nove osebe, začel sem razmišljati kako dobro je poznati načine dela z ljudmi.« »Kar nekaj sem izvedel, kaj so mehke veščine, kako se znajti v težkih situacijah, team buildingu in vsem drugim, kar je potrebno za uspešno kariero. To mi bo zagotovo pomagalo po srednji šoli.«

Mednarodna zaključna konferenca projekta je v virtualni obliki potekala 23. septembra. Organiziral jo je Nizozemski partner, vsi ostali pa so sodelovali pri izvedbi in predstavili projektnih rezultatov. Konference se je udeležilo 35 strokovnjakov iz različnih organizacij s področja kariernega svetovanja, podjetja iz vseh 5 partnerskih drža in drugih držav EU. Konferenca jim je omogočila vpogled v uporabnost projektnih rezultatov. Mnenja so pozitivna in možnost uporabe rezultatov vsi vidimo kot večplastno, in sicer:

  • ozaveščanje iskalcev zaposlitve in zaposlenih o pomenu mehkih veščin in njihovem vplivu na motivacijo, razvoj kariere in osebnostno rast,
  • priprava boljših življenjepisov z uporabo rezultatov in Europass orodij,
  • podpora kariernemu svetovanju,
  • uporaba orodij v formalnih in neformalnih programih izobraževanja odraslih in mladih ter
  • uporaba orodij v podjetjih za izobraževanje osebja, pri zaposlovanju novega ali pri pripravi načrta razvoja kadra, pri spremljanju le-tega in za razporejanje zaposlenih na druga delovna mesta, ki bolj ustreza njihovim kompetencam.

Zaradi uvajanja izraza »mehke veščine« oz. »soft skills« v EU, smo v partnerstvu obdržali enako poimenovanje tudi pri poimenovanju modulov, kjer temu, da naš izdelan »Soft skills Framework« ne obsega le veščin, temveč tudi znanja in kompetence. Podlage za pripravo okvirja je Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF), upoštevali pa smi tudi uvrščanje opisnikov znanj, veščin in kompetenc na tri ravni (A, B, C). S tako poimenovanimi ravnmi smo želeli približati sistem vrednotenja tudi Europass orodjem.

Na platformi je dostopno e-učno gradivo petih tematskih modulov: organizacijske spretnosti, sodelovalne spretnosti, spretnosti ustvarjalnega mišljenja, socialne spretnosti in osebne spretnosti.

V nastalem gradivu najdete tudi zbrane dobre prakse. Poleg teoretičnega testiranja, na podlagi katerega udeleženci dobijo »značke«, smo v projektu razvili tudi sistem potrjevanja pridobljenih znanj, veščin, kompetenc v praksi s pridobitvijo značke »zgleden zaposlen«.

Partnerji projekta:

RIC NOVO MESTO, Slovenija (vodilni partner) MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Nizozemska A&A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS Ltd, Ciper VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR, Hrvaška PROMIMPRESA SRL, Italija

Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani in na projektni spletni strani.

Mateja Kopina je strokovna delavka zaposlena na RIC Novo mesto za delo na mednarodnih projektih skladov Erasmus+. Pri omenjenem projektu med drugim skrbi za promocijske aktivnosti in informiranje javnosti.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer