Blog
Blog

EU-OBP: Evropska platforma digitalnih značk

Ljudska univerza Ptuj skupaj s sedmimi partnerji sodeluje v Erasmus+ projektu z naslovom EU-OBP (European Open Badges Platform, sl. Evropska platforma digitalnih značk). V okviru projekta želijo razviti in promovirati skupno evropsko platformo organizacij za izobraževanje odraslih, namenjeno implementaciji digitalnih značk v neformalnem vseživljenjskem učnem procesu.

Ozadje

Projekt EU-OBP (European Open Badges Platform, sl. Evropska platforma digitalnih značk) želi razviti in promovirati skupno evropsko platformo organizacij za izobraževanje odraslih, namenjeno implementaciji digitalnih značk v neformalnem vseživljenjskem učnem procesu. Glavno ciljno skupino tako predstavljajo izobraževalci odraslih, ki bodo s pomočjo platforme učečim se odraslim omogočili pridobitev inovativnih priznanj neformalnih učnih dosežkov v obliki digitalnih značk.

EU-OBP: Evropska platforma digitalnih značk .

Odprta značka je datoteka v obliki ikone ali medalje, izdana za dokazovanje spretnosti ali dosežkov posameznih udeležencev izobraževanj najrazličnejše vrste. Datoteka vsebuje metapodatke, kot so ime organizacije izdajatelja, merila, pod katerimi je bila izdana, dokazila, ki potrjujejo veljavnost ter datum morebitnega poteka veljavnosti značke. Digitalne značke so na voljo kot odprt, prosto dostopen standard za ustvarjanje, izdajanje in preverjanje digitalnih značk, in so vsem zainteresiranim organizacijam ali posameznikom na voljo brezplačno.

Glavna prednost odprtih značk je njihova razpoložljivost in možnost predstavitve na različnih digitalnih platformah. Delodajalcem ali izobraževalcem zato predstavljajo inovativna orodja za priznavanje doseženih mehkih veščin in jih je po novem mogoče vključiti tudi v evropsko priznani sistem Europass CV, kar digitalnim značkam še dodatno zvišuje namembnost in prepoznavnost.

Namen

Skupna evropska platforma digitalnih značk bo omogočila:

  • organizacijam za izobraževanje odraslih nabor brezplačnih značk za implementacijo v lokalnem in nacionalnem okolju,
  • izobraževalcem odraslih nove IT kompetence in inovativna orodja za priznavanje mehkih veščin in ključnih kompetenc odraslih,
  • udeležencem izobraževanj odraslih možnost uporabe digitalnih značk na evropskem nivoju pri morebitnem iskanju zaposlitve v tujini ali drugih izobraževalnih priložnosti.

Ciljne skupine

Projekt je primarno namenjen organizacijam za izobraževanje odraslih in učiteljem, mentorjem ali trenerjem, ki delajo z odraslimi udeleženci. Omogočil jim bo dostop do digitalnih orodij za identificiranje in dokumentacijo neformalnih učnih dosežkov, uporabnikom, ki jim bodo značke podeljene (sekundarna ciljna skupina), pa možnost predstavitve usvojenih mehkih in drugih neformalnih znanj potencialnim delodajalcem.

Cilji

  • Projekt EU-OBP nadgrajuje rezultate dveh preteklih projektov Erasmus+ (iYOT, www.iyot.eu in OBADE, www.open-badges.eu) s sodelovanjem že vključenih organizacij in dveh novih partnerjev.
  • Partnerji bomo raziskali v evropskem okolju razpoložljive projekte, orodja, metode, platforme ali organizacije, z namenom zagotovitve celostne spletne platforme EU-OBP (www.eu-obp.eu) z »Zbirko virov«, »Orodjarno EU-OBP«, »Smernice«, ki bodo na platformi na voljo brezplačno.
  • Partnerji hočemo spodbujati uporabo digitalnih značk za priznavanje „mehkih veščin“ in 8 ključnih kompetenc na območju EU ter omogočiti brezplačen dostop do vsaj 500 digitalnih značk za priznavanje neformalnega znanja v izobraževanju odraslih.

Projekt bo na eni strani ponudil sodelujočim (in ostalim zainteresiranim) organizacijam vrsto dobrih praks, prilagojenih orodij in metodologij s področja inovativnega priznavanja neformalnih znanj, ki ustrezajo trenutnim razmeram na območju EU. Po drugi strani pa bomo uporabnikom ponudili tudi vrsto dokumentov (zbirnik virov, orodjarno dobrih praks ter smernice za implementacijo), ki lahko pomenijo začetek preobrazbe pri spodbujanju uporabe odprtih značk v izobraževanju odraslih ter dvig njihovega pomena za odprto vseživljenjsko učenje in izobraževanje tudi v smislu transparentnosti in veljavnosti za bodoče delodajalce.

Za podrobnejše informacije obiščite našo spletno platformo (v nastajanju) www.eu-obp.eu.

Pridružite se nam tudi na Facebook strani @EUOBP!

Prijavitelj:

P1: Fundatia EuroEd, Iasi (Romania)

Partnerji:

P2: Technologiko Panepistimio Kyprou, Lemesos (Ciper) P3: Folkuniversitetet Stiftelsen Vid Lunds Universitet, Lund (Švedska) P4: Metodo Estudios Consultores SL, Vigo (Španija) P5: Volkshochschule Im Landkreis Cham EV, Cham (Nemčija) P6: Accion Laboral Plataforma para la Impl. de Programas de Inclusion Lab, Zaratan (Španija) P7: Ljudska Univerza PTUJ, PTUJ (Slovenija) P8: Lycee Charles et Adrien DUPUY, Le Puy En Velay (Francija)

Petja Janžekovič, magister znanosti s področja filozofije, zaposlen kot koordinator mednarodnih projektov na Ljudski univerzi Ptuj ter dodatno samozaposlen kot raziskovalec s področja filozofije in umetnosti. Na Ljudski univerzi Ptuj odgovoren za področje Erasmus+, EU za državljane in programe Kreativne Evrope. 

Login (1)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer