Resource Details
Ressurs

Нови модели за интегриране на ученето чрез работа в ПОО

 

Системите за професионално образование и обучение (ПОО) в почти всички източно- европейски държави се реформират по отношение на нормативна база и практическото й прилагане, за да се осъществи преход от съществуващата система на обучение, осъществяващо се предимно в училище към учене чрез работа. 

Проектът NewWBL (Нови модели за учене чрез работа) отговаря на предизвикателствата, произтичащи от процеса на реформи, и подкрепя новия политически курс в три държави от Източна Европа: България, Латвия и Словения. 

 

Resource Details
Resource author
Търговско-промишлена палата на Словения - CCIS (Словения), CPI (Словения), WinNova (Финландия), VISC (Латвия), LDDK (Латвия), ИПСМО (България), ТПП-Добрич (България), BIBB (Германия), РУО Благоевград (България)
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Land
Европа
Publiseringsdato
Language of the document
Български
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!