European Commission logo
Create an account
Event Details
19 Apr
2023

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

Sverige
to

 

Målgruppe for konferansen

Konferanse for lærere og ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med språkopplæring og grunnleggende lese- og skriveferdigheter for voksne innvandrere med liten eller ingen skolegang.

Om konferansen

Konferansen vil bygge på plenumsforedrag og workshops med god tid til refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling i grupper. Rammeverket for 2023-konferansen er FNs bærekraftsmål nr. 4: «God utdanning, sikring av inkluderende, rettferdig og kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle» med translinguale og digitale ferdigheter som hovedtema. Formålet med konferansens forelesninger og gruppearbeid er å øke lærernes kompetanse i å bruke flerspråklige strategier og ressurser samt digitale verktøy for å forbedre læringen.

Event Details
Status
As planned
Arrangementets nettside
Organiser type
Other event
Entrance fee
4500
Deltagelsesavgift
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer