Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Vår teknologiske hverdag gjør det lett å lære

Av Torhild Slåtto

For få år siden leste vi papiravisa på toget om morgenen. I dag er papiravisene nesten borte. De fleste har mobiltelefonen i hånda. Både nyheter og sosiale medier er godt tidsfordriv på veg til jobb. De fleste nordmenn har nå en moderne telefon. I aldersgruppen 12 til 49 år har 99 prosent smarttelefon. Teknologien, og i særdeleshet smarttelefonen, har erobret hverdagen vår.

Noen bekymrer seg for at vi forsømmer kontakt med familie og mennesker rundt oss fordi vi er så opptatt av det som skjer på telefonen. Vi kan snu det rundt og glede oss over at de fleste har tilegnet seg en viktig bit av digital kompetanse. Teknologien gjør det enkelt å oppdatere seg og skaffe seg ny kompetanse. Det blir enkelt å lære, eller kanskje rettere sagt, enkelt å gå inn i en strukturert læringsprosess.

Teknologi for læring

Entusiastene har jobbet lenge med å tilby undervisning på nettet – for å nå ut raskt og effektivt til personer som ønsker å lære, men som ikke har anledning til å sette seg på skolebenken. Den norske nettskolen NKI Nettstudier var helt i forkant med de første forsøkene på nettbaserte kurs da Internett var i sin spede begynnelse. Siden den gangen har teknologi, digitale enheter og nettpedagogikk vist en betydelig utvikling. Utviklingen fortsetter. Roboter, «blockchain technology», «chatbots», «kognitiv teknologi», det vrimler av nye begreper og ny bruk av teknologi.

Mange lærere i voksenopplæring trives best med den tradisjonelle undervisningsformen, og de mangler kanskje også kompetanse til å utvikle digitale kurs. De kan fortsette som før og nå ut til kanskje 20 om gangen, eller de kan benytte digitale verktøy og nå ut til det tidobbelte eller mer.

Digital revolusjon hos VUC Syd på Jylland

Like fullt er det noen lærere og noen voksenopplæringssentre som ligger langt framme i løypa. Ved voksenopplæringssenteret VUC Syd på Jylland har det foregått en digital revolusjon. I dag inngår nettbrettet i all undervisning. De kaller seg da også «The school of the future». Denne videoen forteller litt om hvordan de jobber.

- Vi har i dag et koncept, der i høj grad fokuserer på aktivitet fremfor fremmøde, og fordrer de studerende til at arbejde i rollen som producenter, samtidigt med at grænserne mellem tilstedeværelses- og fjernundervisning gradvis udviskes. Mere info finder du læs.dk., sier Kaj Engen Nielsen, som har vært ansatt ved VUC Syd i mange år.

- Vores læringsplatform er lige nu baseret på Google Apps For Education (GAFE), hvor vi har fået specialudviklet moduler, med individuelle deadlines for opgaveaflevering, opfølgning og respons, studieaktivitetsregistrering, rapportering med mere, forteller Engen Nielsen. De holder på å utvikle nye app-er for kursister og lærere, blant annet en app hvor lærerne kan lage forskjellige tester, som kursistene kan øve seg på.

Nanolæring

I Norge har flere private nettskoler jobbet med «nanolæring», det vil si at de har laget kursopplegg hvor læringsressursene og oppgavene er delt inn i små, nettbaserte biter, som så porsjoneres ut over tid. For voksne i jobb fungerer dette godt. En taxisjåfør kan for eksempel benytte ventepauser til å ta en nano-leksjon. Den mest utbredte og benyttede formen for utdanning og teknologi er likevel nettstudier, ofte kombinert med frivillige eller obligatoriske samlinger lokalt. Det er mange ansatte i barnehager og helsesektoren over hele Norge som har skaffet seg fagutdanning parallelt med at de har vært i jobb, eller faglærte som har skaffet seg videreutdanning og spesialisering. Norske helsemyndigheter har i mange år gitt kommunene økonomisk støtte for å tilby ansatte i helsesektoren nettstudier for å opparbeide nødvendige kompetanse.

Voksenopplæringssenteret Viska på Vestmannaeyjar i Island er et glimrende eksempel på hvordan nettstudier åpner nye muligheter. Senteret har gjennom de senere årene sørget for å utdanne lokale fagfolk med bruk av nettbaserte tilbud, slik at øyene blir mer «selvforsynt» med fagfolk, og ikke lenger er så avhengig av å hente dem fra Reykjavik.

Eksemplene på bruk av teknologi i voksnes læring er mange. Når en kan bruke teknologi for å nå ut i hele landet, burde en da ikke kunne nå ut i hele Norden? Det er en nærliggende tanke at de nordiske land burde kunne utveksle nettbaserte kursopplegg, læringsressurser og opplæringstiltak for hele regionen. Videre burde europeiske land også til en viss grad kunne utveksle læringsressurser. Med språkoversetting og en viss kulturell tilpassing bør gode ressurser kunne benyttes over landegrensene.

For en del år siden ble det utviklet et nordisk nettkurs i skriving, OrdiNord. Det fungerte svært bra i sin utprøvingsversjon, kanskje fordi deltakerne var dyktige i skandinaviske språk. Kurset var skrevet delvis på svensk og delvis på norsk, læreren kommenterte og veiledet på svensk, og kurset hadde deltakere fra alle nordiske land. Men etter to semestre var det ikke mer penger igjen til å lønne veilederen, og kurset havnet i en mappe på en server. Forsøket viste likevel at det er mulig å lage gode nettkurs med hele Norden som nedslagsfelt.

Teknologi som verktøy i utdanning var aktuelt allerede i 1970-årene, da lyd- og videokassettene kom i bruk. Det er aktuelt i dag med et vell av digitale verktøy for læring. Det vil fortsatt være høyst aktuelt i 2050 – med teknologier vi ennå ikke har hørt om. Europeiske land vil ha nytte av å samarbeide om hvordan teknologi kan brukes for å holde tritt med de stadig økende krav til kompetanse. Bruker en teknologiske løsninger i læringssammenheng, får en også viktig digital kompetanse med på kjøpet.

 

Mange voksne i Norge tar fagbrev som praksiskandidat. Det er en spesiell ordning for personer som ikke fikk tatt sin fagutdanning som ung. Praksiskandidaten får sin praksis på arbeidsplassen, og teorien kan for eksempel tas som nettstudium.

 

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner