Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Trender som vil endre utdanning i det 21. århundre

Flere litauiske statelige strategier (Lithuani‘s Progress Strategy, National Education Strategy) har kartlagt borgernes kreativitet, uttrykkelsesformer, promoteringen av samarbeid, innovasjonsåpenhet, refleksjonskapasiteten til å styrke motivasjoner og igangsette en utdanningskultur basert på datanalyse og selvevaluering. Tverrkulturell dialog basert på friheten og muligheten til å selvuttrykkelse, samt villigheten og evnen til å lytte til andres synspunkter blir vektlagt på et europeisk nivå.

Nevnte tendenser blir skissert i prosjektet “Competencies development by cooperation and knowledge exchange in adult education“ (varighet: 23. oktober 2015 – 30. september 2016). Prosjektets hovedformål er å utvikle lærer – og undervisningskompetanse for voksenopplæring, bidra til økt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom undervisningsansatte og undervisningssteder for voksenutdanningen. Dette skal sikre bedre fagkompetanse og dessuten økt folkeopplysning. Prosjektet finansieres av Lithuanian College of Democracy og Norges bidrar med finanstjenester. Samarbeidspartnere: OPUS Hadsel, Hadsel videregående skole og fagskoler i Nordland fylkeskommune (Melbu, Norvegija), ECP International (Reykjavikas, Islandija), VšĮ Marijampolės kolegija.

 

Kapasitetsutvikling hos undervisningsansatte: beste praksis

Voksenopplæring skaper ikke bare muligheten for høyere utdannelse i et valgt fagfelt, men bidrar også med økt kompetanse i kommunikasjon, samarbeid, lagarbeid, kritisk tenkning og andre kompetanser.

Eksempler på voksenopplæring: inkubasjon, spillifisering og til for arbeidsinkludering. Game Hub Scandinavia er et utviklingsprosjekt finansiert EUs regionale utviklingsfond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektets formål er å skape arbeidsplasser i den skandinaviske spillindustrien via inkubasjon – og spillifiseringsfokus. Prosjektets mål er å skape 100 nye bedrifter og 400 arbeidsplasser i de skandinaviske landene gjennom inkubasjonen av nye virksomheter, spillifisering og kunnskapsdeling.

Nevnte tendenser blir skissert i prosjektet “Competencies development by cooperation and knowledge exchange in adult education“ (varighet: 23. oktober 2015 – 30. september 2016). Prosjektets hovedformål er å utvikle lærer – og undervisningskompetanse for voksenopplæring, bidra til økt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom undervisningsansatte og undervisningssteder for voksenutdanningen. Dette skal sikre bedre fagkompetanse og dessuten økt folkeopplysning. Prosjektet finansieres av Lithuanian College of Democracy og Norges bidrar med finanstjenester. Samarbeidspartnere: OPUS Hadsel, Hadsel videregående skole og fagskoler i Nordland fylkeskommune (Melbu, Norvegija), ECP International (Reykjavikas, Islandija), VšĮ Marijampolės kolegija.

 

Kompetanseutvikling via samarbeid og kunnskapsdeling i voksenutdanning

I dagens hurtig endrende samfunn er det viktig med livslang læring og videreutdanning blant voksne. Ellers vil man ikke kunne imøtekomme samfunnets nye krav og behov. Voksenutdanning er en av hovedforutsetningene for å skape en konkurransedyktig og dynamisk kunnskapsbasert økonomi. Etterspørselen og tilgjengelighet for voksenopplæring er viktig for å oppnå økt deltakelse og motivasjon. Utdanning og opplæring er kritiske faktorer for å oppnå strategimålene til Lisboa: økt økonomisk vekst, konkurransedyktighet og sosial inkludering. Det må også understrekes at det er nødvendig med økt fagkompetanse blant undervisningsansatte i voksenutdanningen.

Dette vil bidra til prosjektets hovedformål med å promotere voksenopplæring, livslang læring, forbedre og fornye undervisningskompetanse i voksenutdanning. For å imøtekomme prosjektets mål planlegges det en utvikling av fagkompetansen i voksenutdanning, tiltak for å sikre økt samarbeid og kunnskapsdeling mellom undervisningsansatte og utdanningstilbyder, og folkeopplysning.

 

Prosjektaktiviteter inkluderer: organiserte foredragsbesøk for pedagogikklærerstab (2 – presentasjon av tidsskriftartikler; 2 organisert besøk for 2 ansatte (pedagogikkstab); organisert deltakelse i internasjonal konferanse og arbeidsseminar (1 – organisert praksisplass; 7 – ansatte og studentdeltakelse i internasjonal konferanse og arbeidsseminar; 2 – artikler med delt forfatterskap som er elektronisk publisert; organisert traineeship for prosjektdeltaker (administrasjonsstab) i en partnerinstitusjon (5 – praksisplass etablert; 2: samarbeidsavtale signert) og forberedelse av retningslinjer for beste praksis.

Nevnte tendenser blir skissert i prosjektet “Competencies development by cooperation and knowledge exchange in adult education“ (varighet: 23. oktober 2015 – 30. september 2016). Prosjektets hovedformål er å utvikle lærer – og undervisningskompetanse for voksenopplæring, bidra til økt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom undervisningsansatte og undervisningssteder for voksenutdanningen. Dette skal sikre bedre fagkompetanse og dessuten økt folkeopplysning. Prosjektet finansieres av Lithuanian College of Democracy og Norges bidrar med finanstjenester. Samarbeidspartnere: OPUS Hadsel, Hadsel videregående skole og fagskoler i Nordland fylkeskommune (Melbu, Norvegija), ECP International (Reykjavikas, Islandija), VšĮ Marijampolės kolegija.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner