Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Søknadsfrist 11. mai for å søke om mobilitet i voksenopplæringen innenfor ny periode for nye Erasmus+-programmet.

Video fra søknadsseminar.

 

Lærere, pedagogisk personell og andre ansatte i voksenopplæringen har nå mulighet til å heve egen kompetanse, utveksle erfaringer med kolleger, samt styrke egne ferdigheter og kvalifikasjoner i samarbeid med voksenopplæringsinstitusjoner i andre land i EU. Det er også mulig for deltakerne i voksenopplæringen å ta del i internasjonale kompetansehevende aktiviteter.

Diku har arrangert et informasjonswebinar om mulighetene for Erasmus+-mobilitet innen voksenopplæringen. Spesielt fokus rettes mot muligheten for å søke om enkeltstående prosjekter, der man kan søke om inntil 30 kompetansehevende reiser til utlandet.

Les mer om dette tiltaket på Diku sine nettsider: https://diku.no/programmer/erasmus-2021-2027-mobilitet-i-voksenopplaeringen

Se søkerseminar om enkeltstående prosjekt: https://youtu.be/zNorKVKm4ek

 

Statistikk fra den forrige programperioden:

 

  • I løpet av forrige programperiode (2014-2020) delte Diku ut 1,3 millioner euro til ansattmobilitet i voksenopplæringen.
  • 820 personer har eller skal delta i mobilitetsaktiviteter, de kommer fra 128 forskjellige institusjoner
  • 97,8 % av de som deltatt er fornøyd med oppholdet
  • Det vanligste destinasjonslandet har vært Storbritannia (Storbritannia er ikke med i neste programperiode) etterfulgt av Tyskland, Danmark, Spania og Sverige
  • I gjennomsnitt får en deltaker 1140 euro til sitt opphold som i snitt er 3,72 dager
  • 71 % av deltakerne er kvinner
Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner