Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Norske frivillige organisasjoner og Kompetanse Plus

79 frivillige organisasjoner får tildelt nær 25 millioner kroner for å kurse voksne i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter.

Kompetanse Norge deler ut rundt 180 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter, norsk og samisk gjennom Kompetansepluss (arbeid).

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke støtte gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet til å arrangere kurs for voksne. Det er nesten dobbelt så mange som får støtte nå som ved forrige tildeling.

– De frivillige organisasjonene treffer voksne på en rekke ulike arenaer og livssituasjoner. Voksne som ikke deltar i arbeidslivet har også behov for kompetansebygging. Ofte kan ny kompetanse bidra til å sikre deres deltagelse i samfunnslivet noe som igjen kan bidra til overgang til arbeid, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen.

Les mer på nettstedet til Kompetanse Norge.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner