European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Minner fra et rikt EPALE Norge-år i 2022

I 2022 er den norske EPALE-versjonen fremdeles ung, men i ferd med å gjøre seg stor og sterk gjennom deling i nettverket her på EPALE-plattformen, gjennom arrangementer vi har deltatt på eller stått for selv og gjennom møter med våre ambassadører og med andre EPALE-kontorer i Europa. I 2022 er det blitt postet mange nyhetssaker og blogger på norsk. Det er mange som har funnet prosjektpartnere i andre europeiske land for store eller små Erasmus+-prosjekter gjennom EPALEs partnersøkfunksjon. Vi har fått mange nye medlemmer på plattformen, og enda flere har sett postene våre i våre kanaler på Facebook, LinkedIn og Twitter.

EPALE-Norge ambassadører

Januar startet opp med et møte med EPALE Norge sine ambassadører for 2022. Flere av våre ambassadører har i løpet av året bidratt med spennende blogger om arbeidet de selv gjør, og noen har delt erfaringer de har gjort seg i egne Erasmus+ prosjekter. I juni arrangerte vi et EPALE frokostseminar om helsearbeiderfag for voksne, der våre ambassadører fra Fønix, NDLA og Lingu holdt innlegg om deres arbeid med kvalifisering av helsefagarbeidere og læringsressurser de har utviklet til dette faget.

EPALE-skribent

I 2022 har vi engasjert Grethe Haugøy som skribent for EPALE Norge. Med sin varierte bakgrunn fra utdanningssystemet i Norge og EU, er hun en svært interessant stemme for alle som jobber med voksnes læring. 2022 har vært EUs ungdomsår, og Grethe har blant annet skrevet en artikkelserie om dette. Les den første artikkelen i serien her.

Besøk av EPALE Albania

Et av høydepunktene i 2022 var besøk av det nasjonale EPALE-kontoret i Albania og to av deres ambassadører, Aida Tiko, Ejvis Gishti, Donald Vogli og Minlinda Galushi. Vi utvekslet erfaringer om hvordan man kan jobbe opp mot EPALEs målgrupper i de to landene.

Bilde av NSSer fra Albania og Norge, samt EPALE-ambassadører fra Albania.

Bilde: Donald Vogli, Aida Tiko, Ingrid Radtke, Eva Høifødt, Ejvis Vogli og Minlinda Galushi.

EPALE-podkasten Poddskolen

Med støtte fra EPALE Norge lagde Camilla Cahill og Pia Lorentzen fra Lingu en podkast om hvordan undervisere kan starte opp og lage en podkast til bruk i egen undervisning, nemlig Poddskolen. Podkasten ble laget i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FuN), der Kari Olstad og Ebba Køber fra FuN var prøvekaniner. Resultatet endte i FuN sin nye podkast-kanal, Fleksitid, og kanskje i at flere undervisningspodkaster ser livets lys.

Camilla Cahill og Pia Lorentzen fra Lingu

Bilde: Camilla Cahill og Pia Lorentzen fra Lingu. Poddskolen, en podcast om podcasten. Delfinansiert av Den Europeiske Union, EPAPE Norge, Lingu og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

I mai arrangerte Universitetet i Sørøst-Norge 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, og EPALE Norge stilte som partner til konferansen. Dette var en fin møteplass for voksnes læring, der norske, nordiske og internasjonale perspektiver ble diskutert.

CSS- og NSS-samling i Bologna

Ikke lenge etter, bar det til Bologna på samling for EPALE-representantene i alle de europeiske landene. CSS står for Central Support Service, og består av EPALE sitt sentrale kontor, og NSS står for Nathional Support Service, og er satt sammen av alle de nasjonale EPALE-kontorene. I Norge består dette av et lite team fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). På denne samlingen jobbet vi med felles fagområder for EPALE, samt med forberedelser av den store EPALE Community Conference, som er en årlig begivenhet. I år ble denne avholdt i oktober, og hadde tittelen "Imagine".   

DigiNorden

I forbindelse med at Norge i 2022 har formannskapet i Nordisk Ministerråd, fikk HK-dir i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å arrangere en konferanse om digital kompetanse og livslang læring sett i lys av Ministerrådets Visjon 2030. EPALE Norge ble invitert med som partnere, og bidro inn i arbeidsgruppen til konferansen, samt at vi hadde ansvar for noen parallellsesjoner. Her var det to særs interessante innlegg som handlet om hvordan kompetanseheving innen digitale ferdigheter bidrar til å nå bærekraftsmålene når det gjelder klima og naturmangfold, og hvordan man spesifikt jobber med dette i utdanningstilbud. Lasse Brattaas Kristensen, lærer og prosjektleder ved Fagskolen Oslo, snakket om «Den digitale fagarbeider – etterutdanning for å digitalisere håndverkere i bygg- og anleggsnæringen» og Ingrid Hovda Lien, seniorrådgiver utdanning ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet holdt et innlegg om «DIVA – Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger». Magnus Svendsen Nerheim, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen, presenterte deres arbeide med digital kompetanseheving av studenter – fordi digital kompetanse er en forutsetning for læring. Hans innlegg het «UIB: DIGI - Fleksible moduler innen Digital forståelse, kunnskap og kompetanse for studenter, ansatte og borgere i en digital verden».

Læring i nord

Årets siste EPALE-arrangement var den årlige NVL- og EPALE-konferansen, Læring i nord. Temaet i år var «Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri», og spesialister fra utdanningssektoren og partene i arbeidslivet fra alle de nordiske landene fortalte om hvordan de jobber, og diskuterte også komplekse utfordringer for hvordan å møte fremtidens kompetansebehov i industrien. Dere finner opptak av konferansen her.

Læring i nord 2022 Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen. 27. oktober kl. 12 - 15 CET

Bilde: Læring i nord 2022: Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri. 27. oktober. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Nordisk nettverk for voksnes læring og EPALE Norge. 

EU-kurs

2022 står som det første året der HK-dir jobber som fusjonert organisasjon med flere fagområder fra utdanningsfeltet. Nå jobber EPALE i samme organisasjon som de som jobber med Erasmus+ for voksne. Dette er svært gledelig for EPALE. Med ny organisasjon er vi også blitt tilsluttet Norges Kunnskapskontor i Brussel, der HK-dir deler kontor med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Kontoret kalles NorCore. I desember var EPALE-teamet så heldige å få delta på et kurs om EU og Norges forhold til EU når det gjelder utdanningspolitikk innenfor voksnes læring.

Eva Høifødt, Katrine Utgård og Ingrid Radtke forteller om EPALE på EU-kurs på Kunnskapskontoret i Brussel.

Bilde: Eva Høifødt, Katrine Utgård og Ingrid Radtke forteller om EPALE på EU-kurs på Kunnskapskontoret i Brussel.

Takk for det gamle året

2022 har vært et år med mye EPALE-aktivitet i Norge. Vi vil takke alle EPALE-brukere for at dere har deltatt i EPALE-fellesskapet. Vi gleder oss til 2023 og enda mer samarbeid med dere og med våre europeiske kolleger i dette store EPALE-fellesskapet! 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer