Event Details
24 Jan
2022

Læringskonferansen 2022 - Frivilligheten som læringsarena

Norge
Oslo
to

Visste du at frivillige og ideelle organisasjoner arrangerer over 44 000 kurs for nesten 500 000 deltakere hvert år? Dette bidrar til læringsmotivasjon, og gir tilgang til kunnskap for alle.

  • Hvordan skaper læring i frivilligheten levende og lærekraftige lokalsamfunn?
  • Hvilken betydning har samarbeidet med det offentlige?
  • Hvilken rolle har folkeopplysning og frivilligheten for demokratiet?

Dette og mye mer får du svar på når vi setter en lyskaster på frivilligheten som læringsarena. Læringskonferansen 2022 er Voksenopplæringsforbundets bidrag til Frivillighetens år 2022.

Event Details
Status
As planned
Arrangementets nettside
Organiser type
Other event
Deltagelsesavgift
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Siste diskusjoner

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer