European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Læring i nord 2022: Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri – Se opptakene her!

Den 27.oktober i år arrangerte NVL, EPALE Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) den digitale konferansen Læring i nord - kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri. Nå kan du se opptak av konferansen!

Program

kl. 12.00  Velkommen ved NVL Norge og EPALE Norge

kl. 12.05   Åpning

Anders Fremming Anderssen, divisjonsdirektør i det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 12.15   Hvorfor snakker vi i det hele tatt om et grønt skifte?

Frode Longva, Norge, Avdelingsleder i CICERO – Senter for klimaforskning

Se opptak i fullskjerm her

 

kl. 12.30   Hva gjør det grønne skiftet med kompetansekravene som stilles til industrien i de nordiske land?

Martin Liebing Madsen, Danmark, Sekretariatsleder for Industriens FællesudvalgIndustriens Uddannelser

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 12.45-12.55   Pause

kl. 12.55   Energiomstillingskurs for å ruste ansatte innenfor olje-, gass- og leverandørindustrien på veien mot mer bærekraftig drift

Atle Rotevatn, professor i strukturgeologi og bassenganalyse ved Universitetet i Bergen, Norge

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 13.05   Kompetensforsörjning för innovationskraft

Anna-Carin Ramsten, områdeleder for Kompetensforsörjning Vinnova, Sverige

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 13.20   Svensk industrivalidering – en nationell struktur för industrins kompetensförsörjning

Ingegerd Green, Sverige, Senior expert inom strategisk kompetensförsörjning Svensk industrivalidering, og Jonas Sandlin, gründer og leder for Finnish Competence Validation Ab

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 13.45-13.55   Pause

kl. 13.55   Hvordan møter høyere yrkesfaglig utdanning fremtidens kompetansebehov?

Stine Viddal Øi, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og sekretariatet for det norske Kompetansebehovsutvalget

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 14.10-14.55   Komplekse utfordringer – Hvordan sikre industriens kompetansebehov i takt med det grønne skiftet?

Panelsamtale med representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i et utvalg nordiske land:

• Leena Nyman, rådgiver, Digitalisering, kompetanse og HR hos den finske arbeidsgiverforeningen Confederation of Finnish Industries

• Martin Liebing Madsen, sekretariatsleder for Industriens Fællesudvalg, Industriens Uddannelser

• Mats Andersson, ekspert på kompetensförsörjning, avdeling Näringspolitik i den svenske arbeidsgiverforeningen Teknikföretagen

• Kjetil Tvedt, bransjesjef for kompetanse i den norske arbeidsgiverforeningen Norsk Industri

• Valgerður Guðjónsdóttir, Educational Management Expert ved Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA)

Samtalen ledes av Anders Fremming Andersen fra det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

14.55 Avslutning ved NVL Norge og EPALE Norge

Se opptak i fullskjerm her.

 

kl. 15.00 Slutt


Læring i nord arrangeres årlig, og er en nordisk digital halvdagskonferanse uten konferanseavgift. Læring i nord er et samarbeid mellom EPALE NorgeNVL Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Læring i nord ble også arrangert i 2021. Da var temaet Livslang læring i det arktiske Norden. Les mer om arrangementet, og se opptak her: Læring i nord 2021: Livslang læring i det arktiske Norden. Se opptak fra konferansen! | EPALE (europa.eu)

Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer