Event Details
27 okt
2022

Læring i nord 2022

Remote Event
to

teksten Læring i nord 2022, kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri mot lilla bakgrunn. logoene til NVL, EPALE Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Tradisjonelt har Nordens betydelige naturressurser og tilgang på energi gitt gode forutsetninger for industriell virksomhet. Med stabile økonomiske rammer og gode sosiale sikkerhetsnett har også innovasjonskraften i Norden vært sterk. Selv om arbeidslivet alltid har vært og alltid kommer til å være i endring, står vi nå overfor nye krav til samfunnsendringer som gjør at vi alle må tenke nytt. Det moderne Norden må nå intensivere jakten på bærekraftige løsninger, og gå fra fossil energi til mer miljøvennlige alternativer.

Men hva betyr egentlig det grønne skiftet for nordisk industri? Representerer det slutten på et eventyr, eller er det bare starten på et nytt et? Og hvilke krav og kompetanser krever det?

På den digitale konferansen Læring i nord den 27.oktober fra 12.00-15.00 (CEST) undersøker vi disse spørsmålene, og ser på praksiseksempler for hvordan vi kan arbeide for at ansatte og bedrifter i den nordiske industrien er beredt på en ny æra.

Konferansen vil ha innledere som snakker engelsk, norsk, svensk og dansk. Deltakelse er gratis, og arrangementet er heldigitalt.

Program 

Programmet er foreløpig, og oppdateres løpende. Mer innhold vil komme.

Velkommen

NVL Norge og EPALE Norge

Innledende foredrag

Sveinung Skule, direktør for det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvorfor snakker vi i det hele tatt om et grønt skifte?

Frode Longva, Norge, Avdelingsleder i Cicero – Senter for klimaforskning

Hva gjør det grønne skiftet med kompetansekravene som stilles til industrien i de nordiske land?

Martin Liebing Madsen, Danmark ,Sekretariatsleder for Industriens Fællesudvalg, Industriens Uddannelser.

Svensk industrivalidering – en nationell struktur för industrins kompetensförsörjning.

Ingegeerd Green, Sverige, Senior expert inom strategisk kompetensförsörjning Skärteknikcentrum Sverige

Fagskolens rolle i tiden fremover

Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget i Norge.

Komplekse utfordringer – Hvordan sikre industriens kompetansebehov i takt med det grønne skiftet?

Panelsamtale med relevante aktører

Event Details
Status
As planned
Organiser type
Other event
Deltagelsesavgift
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer