News
Nyheter

Kvalitet i voksenopplæring

Ifølge tall fra Eurostat varierer antallet voksne som deltar i etter- og videreutdanning, mye fra land til land. I Norge er andelen i øvre halvdel, og for de fleste voksne i arbeid er opplæringstilbud knyttet til jobben det vanligste. Slik opplæring blir ofte referert til som ikke-formell opplæring, noe som betyr at det ikke gis studiepoeng for kursingen.

Prosjektet Quality in Basic Skills Training (www.qubast.eu) er et europeisk prosjekt bestående av flere institusjoner som er involvert i voksenopplæring, som jobber med å utvikle og konkretisere hvordan man bedre kan sikre kvalitet blant til lærere innen voksenopplæring.

Prosjektet har undersøkt de formelle kravene som stilles til lærere innen uformell voksenopplæring, og i Norge, som i øvrige land, kan nesten hvem som helst ta på seg slike undervisningsoppgaver. Oftest har læreren en lærerutdanning, yrkesfaglig utdanning eller praktisk erfaring som ballast, men de fleste av dem mangler det voksenpedagogiske perspektivet.

Voksenopplæringsbransjen ønsker nå å utvikle et sett med kriterier som kan hjelpe lærere og instruktører med å levere enda bedre kvalitet. Ønsket er at det utvikles en sertifisering basert på disse kriteriene.  

Prosjektet er åpent for bidrag og innspill fra alle voksenopplæringsinstitusjoner som deler vår visjon om bedre kvalitet i voksenopplæringen. Du kan delta som en aktiv bidragsyter i prosjektet, eller som mottaker av informasjon om fremdriften i arbeidet.

 Ta kontakt med prosjektet på e-post: post@prios.no.

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer