European Commission logo
Create an account
Event Details
24 Jan
2022

Informasjonswebinar om Erasmus+-mobilitet

Fjernarrangement
to

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Diku) inviterer til digitalt informasjonsmøte om mulighetene innen Erasmus+ for å søke om midler til internasjonalt samarbeid innen voksenopplæringessektoren. 24. januar arrangerer vi et informasjonswebinar om mobilitetsprosjekter, det vil si prosjekter der institusjoner kan sende sine ansatte (eller deltakere) på forskjellige typer opphold i Europa. Man kan for eksempel få midler til å sende ansatte på kurs eller hospitering over kortere eller lenger tid.

Webinaret vil være spesielt tilpasset læresteder som ikke har deltatt tidligere og som ønsker å lære mer om mulighetene innen internasjonalt samarbeid.

Les mer på HK-dir sine nettsider.

Event Details
Status
As planned
Organiser type
Other event
Organiser name
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Deltagelsesavgift
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer