News
Nyheter

Hringsjá, en mulighet til bedre liv

Helga_inni

Hringsjá, en mulighet til bedre liv

Arbeid og aktivitet har vist seg å ha en god virkning på helsen og er derfor viktig for mange som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, som kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen.

Det er sommer i Reykjavik, skolen avsluttet og solen skinner når Dialogweb besøker Helga Eysteinsdóttir, leder for Hringsjá, opplærings- og arbeidsrehabilitering. Når man kommer inn i huset fornemmer man, med engang, at her er plass til alle. Det er en oase med masse lys, planter og bilder. Huset er planlagt etter aktivitetene, med fellesarealer, klasserom og kontorer. For, uten lærere er flere fagpersoner blant personalet, psykologer, sosiologer, spesiallærere, rådgivere og mentorer. Det er en stabil organisasjon, på hjemmesiden kan man se at de aller fleste har arbeidet der i mange år.

Alle i Hringsjá har noe de skal arbeide med

- Hringsjá er et rehabiliteringstiltak i form av opplæring rettet mot personer eldre enn 18 år som ønsker å gå tilbake til arbeid eller studier etter opphold på grunn av sykdom, skade eller annen påkjenning. Det kan også være personer som ikke har startet på den videregående skolen på grunn av dysleksi, konsentrasjonsvanske, hyperaktivitet eller en annen diagnose. De som søker skal ha attest eller bekreftelse fra lege eller annen fagperson om at de har et behov for rehabilitering, sier Helga.

Individuell tilpasning

- Fordi gruppen er veldig variert, sammensatt av personer med forskjellige behov og evner, tilbyr Hringsjá både korte kurs og lengre studier. Alle løp er individuelt tilpasset. Derfor må lærerne være meget fleksible i sin undervisning. Under studietiden hos Hringsjá kan andre behov for støtte dukke opp. Det kan innebære at vi må samarbeide med flere og kjøper da tjeneste fra leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder, påpeker Helga.

Liten skole men mange muligheter

- Vi legger vekt på personlig service, at skolen er liten og vi samarbeider med videregående skoler i områder. Hvis elever ønsker og har evne til kan de ta kurs/fag på fjernundervisning ved en videregående skole med all den støtte de behøver hos oss. De kan til og med ta eksamen hos oss. Vi tilbyr også oppfølging etter at de har vært gjennom programmet hos oss, hvis de for eksempel skal videre med sin utdanning i en videregående skole. Folk i denne gruppen er mer sårbare. De føler seg ofte litt usikre i starten.  De kan komme hit et par, tre ganger i uken og får veiledning og støtte. Vi opplever at det ikke går lang tid til besøkene hos oss, de klarer seg som regel fint på den nye skolen etter to til tre måneder.

 

Personlig service

- For noen år siden gjorde vi en livsstils undersøkelse. En lærdom vi gjorde var at de færreste spiste frokost før de kom om morgenen. Derfor bestemte vi oss for å tilby frokost med havregrøt. Tilbudet viste seg å være populært, så det har vi fortsatt med. Om vinteren tenner vi lys og skaper hygge når de møter opp. De kan spise sammen i ro og fred før undervisningen begynner klokken ti på ni, sier Helga. Og hun fortsetter: - Jeg pleier å invitere dem, som skal avslutte studiene, til lunsj innen de forlater skolen. Da snakker vi sammen om tiden de har vært hos oss. Da forteller de at en av de ting de har lært seg er nettopp å spise frokost!

 

Forandringer i målgruppen

Det er over 30 år siden forløperen for Hringsjá, datakurs for funksjonshemmede, ble opprettet. Kurset ble utviklet og ble lovfestet som yrkesrettet tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne i 1987. Navnet kom 1996 og året 2012 kom lov om rett til yrkesrettet opplæring og et opplæringsfond for finansiering ble opprettet.                                          

- I løpet av de siste årene legger vi merke til visse forandringer i målgruppen. Søkernes gjennomsnittsalder er blitt lavere. Fra midten av nullene hvor den var 37 år til i år hvor den ligger på 28 år. Kjønnsfordelingen har også forandret seg over tid. Tradisjonelt har fordelingen vært omtrent 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. Men nå, i 2019, har vi for første gan flere menn som søker om å komme inn i skolen enn kvinner, sier Helga.

Kommer videre med livet

- Å møte personer som har vært hos Hringsjá, mennesker som klarer seg godt, er aktive ute i arbeidslivet og har familie, er det som gir den største gleden. Det motiverer. Jeg har nå vært leder i åtte år og gleder meg hver dag når jeg våkner for å gå på jobb, bekrefter Helga.

 - Jeg kan gi et eksempel. For ikke så lenge siden skulle jeg på møte i byen og måtte ta taxi. Når jeg satte meg i bilen ble jeg møtt av en meget vennlig sjåfør. Hann spurte om skolen var slutt og jeg sa ja. - Så begynner kursene snart, sa han. Jeg må ha virket litt overrasket fordi hann spurte om jeg ikke kjente ham? Hann hadde fullført tre semesters utdanningen for et par år siden. Hann fortalte at han var glad, hadde sin bil, stort sertifikat og lisens til å kjøre taxi. Hann var glad og fornøyd med livet, gleden i Helgas stemme stråler. 

Helga Eysteinsdóttir er oppvokst på landet. Hun har lang og bred utdanning ved Islands universitet bak seg. Hun har blant annet pedagogikk, studie- og yrkesveiledning og lederutdanning for ledere innen offentlig drift. Før hun ble leder for Hringsjá for 8 år siden, hadde hun arbeidet der i fem år som studie- og yrkesveileder. Hun beskriver seg selv som livsglad, rettferdig, med stor utholdenhet og toleranse.

Artikkelen er fra NVL (Nordisk nettverk for voksnes læring). NVL fremmer samarbeid om livslang læring i hele Norden og bidrar med kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere og praktikere. Nettverket er et program under Nordisk Ministerråd. Mer om livslang læring finnes på NVL.org.

 

Login (2)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer