European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Det nordiske kvalitetskompasset for kvalitet i realkompetansevurdering

Nordic Quality Compass.

 

Kvalitetskompasset er en verktøykasse som kan brukes for å vurdere RKV-praksis, regelverk, prosedyrer, samt kompetansen til de som utfører realkompetansevurderinger.

Verktøykassen er både for beslutningstakere og utviklere av realkompetansevurdering, og for de som utfører realkompetansevurderinger. Verktøyet gir muligheten til å lage og skrive ut en utviklingsplan mens man jobber seg igjennom den.

 

Beskrivelse av verktøykassens innhold:

Evalueringsverktøy for RKV politikk og praksis

Mål: Evaluering (kortidsperspektiv) og observasjon (langtidsperspektiv) av realkompetansevurderingssystemet deres og målekriteriene mellom ulike RKV-systemer.

Målgruppe: Individer som utvikler realkompetansevurderingssystemer (utdanningsetater, direktorater, osv.) og/eller som har som oppgave å følge opp og gjennomføring kvalitetsmålinger mellom sektorer eller land.

 

Evalueringsverktøy for RKV-prosedyrer og kvalitet

Mål: Kvalitetssikring og utvikling av hvordan man utfører en kvalitetssikring av de ulike fasene i en validering.

Målgruppe: Personer som er ansvarlig for kvalitetssikring; koordinatorer av RKV-praksis, prosjektledere.

 

Egenevalueringsverktøy for de som utfører realkompetansevurdering, veiledere, rådgivere og koordinatorer

Bruk: Egenevalueringsverktøy for de som vurderer realkompetanse, rådgivere/veiledere og koordinatorer

Målgruppe: Egenevaluering i henhold til prosesserer som er typiske for de som ufører vurderinger, rådgivere/veiledere og koordinatorer i realkompetansevurdering.

 

Verktøyene er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk, men den vil bli tilgjengelig på flere språk i framtiden.

 

 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer