Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Det nordiske kvalitetskompasset for kvalitet i realkompetansevurdering

Nordic Quality Compass

 

Kvalitetskompasset er en verktøykasse som kan brukes for å vurdere RKV-praksis, regelverk, prosedyrer, samt kompetansen til de som utfører realkompetansevurderinger.

Verktøykassen er både for beslutningstakere og utviklere av realkompetansevurdering, og for de som utfører realkompetansevurderinger. Verktøyet gir muligheten til å lage og skrive ut en utviklingsplan mens man jobber seg igjennom den.

 

Beskrivelse av verktøykassens innhold:

Evalueringsverktøy for RKV politikk og praksis

Mål: Evaluering (kortidsperspektiv) og observasjon (langtidsperspektiv) av realkompetansevurderingssystemet deres og målekriteriene mellom ulike RKV-systemer.

Målgruppe: Individer som utvikler realkompetansevurderingssystemer (utdanningsetater, direktorater, osv.) og/eller som har som oppgave å følge opp og gjennomføring kvalitetsmålinger mellom sektorer eller land.

 

Evalueringsverktøy for RKV-prosedyrer og kvalitet

Mål: Kvalitetssikring og utvikling av hvordan man utfører en kvalitetssikring av de ulike fasene i en validering.

Målgruppe: Personer som er ansvarlig for kvalitetssikring; koordinatorer av RKV-praksis, prosjektledere.

 

Egenevalueringsverktøy for de som utfører realkompetansevurdering, veiledere, rådgivere og koordinatorer

Bruk: Egenevalueringsverktøy for de som vurderer realkompetanse, rådgivere/veiledere og koordinatorer

Målgruppe: Egenevaluering i henhold til prosesserer som er typiske for de som ufører vurderinger, rådgivere/veiledere og koordinatorer i realkompetansevurdering.

 

Verktøyene er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk, men den vil bli tilgjengelig på flere språk i framtiden.

 

 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner