News
Nyheter

CEFR Companion Volume, tillegget til det europeiske rammeverket for språklæring, kommer snart på norsk

Europarådet utga i 2001 et felles europeisk rammeverk for språklæring. Dette rammeverket blir blant annet brukt i læreplanen i norsk for voksne innvandrere.

The Companion Volume presenterer essensen i Rammeverket fra 2001 på en brukervennlig måte, og inneholder dessuten et utvidet sett med beskrivelsesskalaer som erstatter skalaene fra 2001.

Den engelske utgaven av Rammeverket ble utgitt i bokform i 2001, men både før og etter utgivelsen har det pågått et kontinuerlig arbeid med å beskrive språknivåer i andrespråk på best mulig måte. I 2018 ble det publisert flere nye skalaer og utfyllende tillegg til skalaene fra 2001-utgaven. Særlig de høyeste og laveste nivåene har fått mer utfyllende beskrivelser, og det er også lagt inn beskrivelser for nivået Pre-A1, som altså befinner seg under A1-nivået. Skalaene er ellers beholdt med opprinnelig innhold, med unntak av skalaen for uttale, som er noe justert. Companion Volume er også utvidet med helt nye skalaer.

Et begrep som har fått særlig oppmerksomhet, er mediering. Begrepet mediering er nevnt i 2001-utgaven av Rammeverket, men det ble den gangen relativt kort introdusert og eksemplifisert ved videreformidling. Av den grunn ble «mediering» oversatt med «videreformidling» i den norske utgaven fra 2011. Forfatterne av rammeverket mener imidlertid at mediering fikk altfor liten plass, og har derfor sørget for et større fokus på dette i Companion Volume. Her utdypes betydningen av begrepet mediering, og nye beskrivelsesskalaer blir presentert.

Som følge av teknologisk utvikling og en ny digital hverdag har også nettbasert/online interaksjon nå fått en naturlig og viktig plass i beskrivelsene.

Det er laget egne beskrivelsesskalaer for flerspråklig og flerkulturell kompetanse og for tegnspråk, og alle deskriptorene er nå kjønnsnøytrale.

Europarådet arbeider for å ta vare på språklig og kulturelt mangfold, fremme flerspråklig og interkulturell opplæring, styrke retten til kvalitetsutdanning for alle og forbedre interkulturell dialog, sosial inkludering og demokrati. Companion Volume er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Tillegget har allerede vært med på å danne grunnlag for nye læreplaner i norsk.

The CEFR Companion Volume blir oversatt med midler fra EPALE Norge.

Login (2)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer