European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Åpen høring om EU-rekommandasjonen om validering av ikke-formell og uformell læring

Rådsrekommandasjonen av 20. desember 2012 om validering av ikke-formell og formell læring ble formelt godkjent av EØS i 2014. I rekommandasjonen ble det anbefalt at medlemslandene innen 2018 skal ha på plass ordninger for realkompetansevurdering som gir enkeltpersoner mulighet til å få vurdert og verdsatt kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er ervervet gjennom ikke-formell og uformell læring, og å oppnå en full eller delvis kvalifikasjon basert på validering av ikke-formell og uformell læring

Spørreskjemaet har spørsmål rettet mot 

  • personer som har benyttet seg av realkompetansevurdering, og
  • organisasjoner som realkompetansevurdering er relevant for, som for eksempel myndigheter, opplæringstilbydere, karriereveiledningssentre, parter i arbeidslivet, ungdomsorganisasjoner, elev- og studentorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Organisasjoner blir også bedt om å sende inn høringssvar.

Er dette relevant for deg? EU-kommisjonen ønsker i så fall at du svarer på en evaluering av rekommandasjonen innen 30. oktober 2019.

 

Lenke til evalueringen finner du her.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer