European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Skap fremtiden med FORhesIT!

Fremtiden – det er sikkert at den vil komme, men det er det eneste sikre ved den.

Tenkte du noen gang over om yrket ditt ville eksistere om 5-10 år da du valgte det?  Og hvis du var karriereveileder, ville du da anbefalt noen et yrke som kan være ubrukelig om noen år?

Selv om vi ikke kan forutsi fremtiden, kan vi utforske den. Det er nettopp dette fremsyn gjør. I en tid hvor arbeidsmarkedet er preget av usikkerhet og uforutsigbarhet, er det viktig å nyttiggjøre seg av fremtiden allerede nå.

I dette tverrfaglige prosjektet har fire partnere gått sammen om å lage et digitalt verktøy rettet mot karriereveiledere, forelesere, lærere, studenter og nyutdannede. Verktøyet skal gi bedre og mer effektiv karriereveiledning og utvikle utdanningstilbud på universitets- og høgskolenivå som svarer til kompetansebehovene i arbeidslivet.

logo projektu, kobieta przykładająca dłoń do świetlistej ściany

Digitalt fremsynsverktøy for karriereveiledning og høyere utdanning (FORhesIT) er et toårig prosjekt som utføres av Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies (prosjektleder), Białystok University of Technology, IMD Pawelec Marcin og Teknologirådet. Prosjektet har fått et tilskudd på 148,620.00 EUR, hvorav 85% er finansiert gjennom EØS-tildelinger fra Island, Liechtenstein og Norge, og 15% gjennom Polens statsbudsjett.

Prosjektet vil gjøre det enklere for karriereveiledere og ansatte i utdanningssektoren, å bruke fremsynsmetoder i arbeidet sitt. Det digitale verktøyet vil gi brukerne mulighet til å reflektere rundt ulike scenarioer for fremtidens arbeidsmarked og fremtidige karriereløp.

Prosjektet løper fra mars 2022 til februar 2024, og er en forlengelse av prosjektet Horizons of the Future. Horizons of the Future finansieres av Polens Departement for vitenskap og høyere utdanning gjennom DIALOG-programmet, og har utviklet et digitalt scenarioverktøy (http://www.foresightscenarios.pl).

FORhesIT-prosjektet skal videreutvikle scenarioverktøyet. Verktøyet vil bli tilgjengelig med åpen kildekode, og metoden vil forenkles og automatiseres, slik at det kan brukes uten forkunnskaper i fremsynsmetodikk. Videre vil verktøyet oppgraderes med flere innovative fremsynsmetoder som muliggjør analyse av flere faktorer for fremtidens arbeidsmarked, karriereutvikling og karriereløp.

Prosjektet har tre hovedmål:

1. Fremsynsmetoder for et fremtidsrettet arbeidsmarked Det digitale verktøyet muliggjør bruke av flere ulike fremsynsmetoder, hvor konteksten er fremtidens arbeidsmarked. Verktøyene gir en beskrivelse av metodene – herunder STEEPVL, SWOT, trendanalyser og scenariometoder – inkludert prinsippene for bruk, mulige begrensninger og eksempler på god praksis. Metodene dekker to brukernivåer for veiledere og lærere: individ- og gruppenivå.

2. Et digitalt verktøy som gjør det mulig å skape alternative scenarioer for karriereutvikling

Fremsynsverktøyet inkluderer

  • en modul for å generere faktorer som vil påvirke valgt analyseområde i et gitt tidsperspektiv
  • en SWOT-analysemodul for å evaluere tidligere identifiserte faktorer (styrker, svakheter, muligheter og trusler)
  • en scenariobyggingsmodul for å vurdere STEEPVL-faktorer (sosiale, teknologiske, økonomiske, økologiske, politiske, verdimessige og juridiske)

3. En brukermanual med scenarioer for kurs, arbeidsgrupper og individuelle økterManualen skal sikre riktig bruk for ulike brukere gjennom blant annet å:

  • gi detaljerte beskrivelser av hvordan scenarioene genereres
  • illustrere scenarioer for både kollektive og individuelle økter

Fremsynsverktøyet er ikke utelukkende for karriereveiledere og utdanningssektoren, men kan brukes av alle som ønsker å analysere sitt karriereløp og personlige utvikling.

Følg FORhesIT-prosjektet på nettsiden (https://forhesit.eu/) og på Facebook (https://facebook.com/forhesit/).

Ønsker du å delta på pilottesting og workshop i Norge høsten 2023? Kontakt prosjektleder Marianne Barland: marianne@teknologiradet.no

 

Login (2)

Kommentarer

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer