European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Museot oppimisympäristöinä

Euroopassa on yli 10 000 ammattimaisesti hoidettua museota ja vielä enemmän vapaaehtoisvoimin toimivia museoita. Henrik Zipsane kirjoittaa blogissaan, miten kokonaiset yhteisöt voivat hyötyä museoista

Museums learning.

Euroopassa on yli 10 000 ammattimaisesti hoidettua museota ja vielä enemmän vapaaehtoisvoimin toimivia museoita. Olivatpa museot yksityisiä tai julkisia, niiden tehtävä on kerätä ja tallentaa aineellisia ja aineettomia jälkiä menneestä ja nykyisestä. Museot esittelevät kokoelmiaan eri tavoin, esimerkiksi järjestämällä näyttelyitä ja opintokokonaisuuksia.

Museoista tulee yleensä ensimmäisenä mieleen koululuokat, turistit ja korkeasti koulutetut kuraattorit, mutta museoihin mahtuu myös paljon muuta. Vaikka monet eurooppalaiset lapset ovat käyneet museoissa nimenomaan koululaisina, museoilla on paljon annettavaa myös aikuisille. Museot ovat usein arvokkaita paikalliselle ja alueelliselle matkailulle, sillä ne houkuttelevat paljon kävijöitä. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa on alle kymmenen miljoonaa asukasta, on 270 museota, ja niissä vieraillaan yli 17 miljoonaa kertaa vuodessa.

Erityispiirteet, jotka tekevät museoista hyviä oppimisympäristöjä

Museot tarjoavat paitsi kosketuspinnan paikalliseen yhteisöön, myös ympäristön, jossa aikuisten on helppo oppia. Tutkimuksissa on todettu museoiden järjestämän toiminnan kehittävän kaikkia keskeisiä taitoja, mutta erityisen tehokkaasti se virkistää sosiaalisia- ja oppimistaitoja. Monissa museoissa järjestetään taidehistorian, kulttuurihistorian tai perinteisten käsityötaitojen kursseja, joissa oppikirjojen tietojen sijaan tutkaillaan todellisia esineitä. Museoissa on paljon piirteitä, jotka tekevät niistä tehokkaita oppimisympäristöjä:

  • Ensinnäkin museo eroaa ympäristönä luokkahuoneesta, sillä se on sekoitus esimerkiksi elokuvateatteria, teatteria, kirjastoa ja sirkusta.
  • Museon esineistö on yleensä kolmiulotteista ja aidossa mittakaavassa.Museot takaavat kokoelmiensa aitouden.
  • Museoissa on töissä ammattilaisia, jotka tuntevat kokoelmat sekä esineiden aineelliset ja aineettomat taustat.
  • Lisäksi museot osaavat tuottaa näyttelyitä ja tehdä esineiden tarinat näkyviksi.

Museoiden tarjoamat oppimismahdollisuudet

Museot tarjoavat monenlaisia oppimismahdollisuuksia (sekä muodollisia että epämuodollisia). Alla on joitakin esimerkkejä:

  • Ne järjestävät ilmaisia luentoja, jotka perustuvat jatkuvaan tutkimukseen. Tutkimus on luonteva osa museoammattilaisten päivittäistä työtä
  • Monet museot keräävät aktiivisesti tietoa ja ottavat yhteisöt mukaan toimintaansa, sillä aikuisten muistot ja tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun halutaan varmistaa tutkimustulosten aitous.
  • Museot tarjoavat erilaista toimintaa, jossa on mahdollista muistella. Taidegallerioissa vanhemmat ihmiset voivat keskustella näkemästään ja kokemastaan tietyn taideteoksen äärellä. Ulkoilmamuseoissa vanhemmat ihmiset voivat kokea uudelleen lapsuutensa tai nuoruutensa tunnelmia 1940-, 1950- tai 1960-lukujen mallin mukaan tehdyissä miljöissä. Jopa dementiaa sairastavat ja heidän läheisensä voivat osallistua ja nauttia kokemuksesta.
  • Monissa museoissa voi myös hyvin tehdä vapaaehtoistyötä, sillä museoiden kantava voima on perinteen ja taiteen tuntemus. Vapaaehtoistyötä museoissa kartoittaneiden tutkimusten perusteella useimmat vapaaehtoiset ovat innoissaan siitä, että heidän osaamistaan tarvitaan, ja he nauttivat työn mukanaan tuomista uusista sosiaalisista kontakteista.
  • Monia museoita – varsinkin maatalouselämää esitteleviä ulkoilmamuseoita, joissa on eläimiä – voidaan käyttää mielenterveysongelmaisten tapaamispaikkoina tai retkikohteina.
  • Museot tarjoavat harjoittelu- ja työmahdollisuuksia ihmisille, jotka ovat joutuneet syrjään muista työmarkkinoista.

Museot yhdistävät elinikäisen oppimisen, demokraattiset arvot, sukupolvien välisen oppimisen ja yhteisöt

Kun museovierailua tarkastellaan muutenkin kuin normaalin käynnin kannalta, kokemus paljastuu usein työntekijöiden, harjoittelijoiden, vapaaehtoisten ja kävijöiden muodostaman yhteisön yhteiseksi työpanokseksi perinteen eteen. Museot rakentavat, purkavat ja ennallistavat identiteettejä perinnekäsitysten pohjalta. 2000-luvulla tämä tarkoittaa demokraattista prosessia, johon kaikenikäiset ihmiset osallistuvat. Elinikäinen oppiminen on tärkeää erityisesti vanhempien ihmisten osaamisen kehittämisen kannalta.

Museot tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, ja yhteistyötä aikuiskoulutuslaitosten kanssa voidaan museoita kehittää niin, että se palvelee vanhenevaa yhteiskuntaa. Yhteiskunnassa ei vielä ole julkisia toimijoita, jotka todella yrittäisivät hyödyntää vanhempien ihmisten elämän aikana karttunutta osaamista.

FT Henrik Zipsane on perinteentutkimuksen vierailevana professorina Linköpingin yliopistossa Ruotsissa. Hän on myös Jämtlandin alueen perinteeseen keskittyvän yrityksen Jamtli Foundationin toimitusjohtaja.

Login (0)

Kommentarer

Bonjour,

Merci Henrik, dans le prolongement de votre article, voici une action intéressante Museomix, qui est un évènement international se déroulant du 6 au 15 novembre en France, Suisse, Belgique, Canada et Mexique  évènement cocréatif de trois jours rassemblant des professionnels aux profils variés, au coeur d’un musée, pour concevoir et prototyper de nouvelles expériences et activités de muséologie numérique. En France ce sont les musées de Guéret, Nice, Rennes et Roubaix qui ont été choisis.

Pour aller plus loin :  http://www.museomix.org/ et en Limousin http://museomixlim.fr/

Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer