Blog
Blog

Livslang læring i biblioteket

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer samlinger for å sette fart på samarbeid mellom bibliotek og frivillige organisasjoner rundt livslang læring.

Godt initiativ fra Møre og Romsdal fylkeskommune og kanskje til inspirasjon for andre fylker?

Ansatte på bibliotekene og personer fra frivillige organisasjoner sammen med Voksenopplæringsforbundet møtes for å sette søkelyset på livslang læring i bibliotekene, og på bibliotekene som kunnskapsaktør. Ved å samarbeide kan vi inkludere flere, skape flere møteplasser, gi flere mulighet til å ta utdanning/voksenopplæring.

- "Vi håpar at samlingane kan vere eit stad for å knytte nye nettverk og opprette nye samarbeid. Frivillighetens år blir feira i 2022, og vi håper at samlingane kan vere eit grunnlag for å få starta opp både nye og gamle samarbeid" sier rådgiver for bibliotek, Anne Askeland fra fylkeskommunen.

Programm.

 

Login (3)
Stikkord

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer