European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Læring i nord - NVL/EPALE-konferansen 2021

Meld deg på Læring i nord 2021! Vi ser til nordområdene i Norden for å diskutere utfordringer og løsninger for livslang læring i rurale strøk

På lilla bakgrunn står teksten Læring i nord 2021, 21. oktober, 11.30-16.00, med logoene til EPALE Norge, HK-dir, NVL

Distriktene generelt, men særlig nordområdene i Norden har lang erfaring i å finne løsninger for kompetanseutvikling som styrker samfunns- og arbeidsliv lokalt. 

Spredt bosetting og store avstander gjør det vanskelig for næringsliv og offentlig sektor å sikre seg folk med rett kompetanse. Derfor er tilgang på relevant og fleksibel utdanning og opplæring en forutsetning for at vi skal kunne utløse mulighetene som finnes i nordområdene. Hvordan kan samarbeid mellom opplæringsaktører, forvaltning og næringsliv bidra til å utvikle et bærekraftig og konkurransedyktig samfunns-, arbeids- og næringsliv i nord?

Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, EPALE Norge og det norske Direktoratet for voksnes læring arrangerer Læring i nord - NVL/EPALE-konferansen. 

På årets Læring i nord-konferanse skal vi til Nordens arktiske områder for å se på utfordringer og diskutere løsninger for utdanningssektoren.

Konferansen er gratis og heldigital, 21. oktober, 11.30-16.00

Sammen med aktører fra det nordlige norden vil vi løfte viktige problemstillinger og mulige løsninger for å tilby utdanning og kompetanseheving som er relevant for lokalsamfunn og individer i nord.

Les mer på arrangementssiden 

https://nvl.org/content/Laering-i-nord-NVLEPALE-konferansen-2021-21-okt…

Velkommen!

 

Login (5)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer