Hopp til hovedinnhold
Blog
Blog

Kick-off på kvalitetsrammeverket: Kvalitet i karriereveiledning – fra visjon til praksis

350 deltakere som jobber med karriereveiledning på ulike nivåer, var samlet i to dager på Scandic Airport Hotel på Gardemoen for å få en kick-off på kvalitetsrammeverket. Dette er en nasjonal karriereveiledningskonferanse for alle i karriereveiledningsfeltet i Norge. Den bar navnet Kvalitet i karriereveiledning – fra visjon til praksis. Innlederne på konferansen var både fra Kompetanse Norge, praksisfeltet og akademia.

Vi ble plassert på 40 bord, med 40 bordledere som skulle bidra til å føre ordet og oppsummere samtalene. Det er forresten en fantastisk arbeidsform for å aktivisere deltakerne og få dem til å reflektere rundt presentasjoner. Kompetanse Norge har fått i oppdrag å lage et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. De har jobbet i fire faggrupper bestående av fagpersoner fra praktikerfeltet og akademia. De har vært rundt på innspillsrunder i hele Norge for å få tilbakemeldinger på arbeidet, så mange har bidratt inn i sluttresultatet.

På Kvalitetsrammeverket sin nettside kan man lese: Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Nå er det tid for implementering, altså fra visjon til praksis. Alle som har prøvd å implementere noe, vet at dette er vanskelig, og det er ikke gjort over natta. På konferansen fikk deltakerne presentert temaene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk. Temaene ble presentert av både en fra akademia, Kompetanse Norge og praktikere som viste hvordan de brukte kvalitetsrammeverket. Deretter fikk gruppene utdelt sine oppgaver. Dette viste seg å være en arbeidsform som fungerte selv med 350 deltakere.

En refleksjon som ble servert på konferansen og diskutert på bordene, var: Hva er egentlig kvalitet? Kan man si at dette er kvalitet kontra noe annet? Kvalitet er subjektivt. Man må snakke med de som har vært hos en karriereveileder, om hva de mener, og få dem til å fortelle om sin opplevelse. Ut fra det kan man få en forståelse av hva kvalitet er og kan være. Likevel er kvalitet noe som man må jobbe for, men som har en egen substans utenfor oss alle.

Deltakerne fikk i oppdrag å si noe om hvordan de kan jobbe med kompetansestandardene ved at de måtte ta en selvevaluering av hva de selv kunne, og så snakke om hva de manglet og hvordan de kunne jobbe med kompetanseutvikling på sin egen arbeidsplass. Kort oppsummert er kompetansestandarder hva en karriereveileder skal kunne, delt opp i generell og spesialisert kompetanse. Diskusjonen på bordene gikk ut på hvordan man kan jobbe med kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Her er noen forslag:

  • Læring gjennom erfaring
  • Arbeide med å utvikle felles nettverk,
  • Delta i forskningsarbeid og utvikling
  • Observasjon 

Neste arbeidsøkt for deltakerne var karriekompetanse. Fra podiet ble det snakket om hva utbyttet av karriereveiledningen skal være. Hva er karrierelæring? Foregår det ved at man underviser for elever i utdanningsvalg, og etter det så har elevene karrierekompetanse? Handler dette om noe man lærer hele tiden, ved at man tar ulike valg og overveier endringer i jobbsituasjonen, og gjennom det utfører karrierelæring? Praktikerne på scenen snakket om å inkludere dette i alle fag på skolen, for at man enklere forstår at det å lære en karriere er ikke bare noe en rådgiver eller karriereveileder gjør når man er til samtale. Dette var refleksjoner som deltakerne måtte diskutere og se på opp mot sin egen jobb. Det kom fram at karrierekompetansene kan brukes strukturert i refleksjonsarbeid og på arbeidsplassen.

Dag to av konferansen startet med en presentasjon av temaet etikk. Etikk er læren om rett og galt. Hvordan snakker man om dette på arbeidsplassen? Tar man det for gitt at alle er etiske? Jobber alle likt med samme forståelse? Hvordan ivaretar man dette i samtalen med veisøker? Kvalitetsrammeverket har landet på et etisk løfte, som innebærer å vise veisøker at karriereveilederen tar han/henne på alvor, har taushetsplikt og viser respekt, og at de i samarbeid skal samtale rundt situasjonen.

Så hva nå, etter noen engasjerende dager og man er fullt opp med kvalitetsrammeverket, og tenker at nå skal jeg få dette implementert inn på min arbeidsplass? Oppfordringen blir:

  • Jobb systematisk med kvalitet
  • Vær opptatt av utbytte
  • Bry deg om etikk
  • Ta ansvar for kompetanse

 

Forfatter: Anita Lervik

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner