European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Hils på Pia, ny EPALE-ambassadør fra Lingu

Vårt nye tilskudd til EPALE Norge-ambassadører er edtech- og content-spesialist Pia Lorentzen Skjennum.

Pia har overtatt rollen EPALE-ambassadør fra Lingu for Golara Heydari, og er slett ikke et nytt ansikt for EPALE Norge. Som edtech- og content-spesialist, har hun bidratt med kunnskap og engasjement i samarbeid med EPALE Norge. Hun har blant annet presentert da vi gjennomførte et EPALE frokostseminar om helsearbeiderfag for voksne, og ikke minst har hun hatt en av hovedrollene i EPALE poddskolen

Pia Lorentzen Skjennum er leder for innholdsavdelingen i Lingu. Før Pia begynte som leder for den nye satsingen Lingu gjør på utdanningsteknologi og innholdsproduksjon, jobbet hun som faglig leder for norsk og samfunnskunnskap. Hun over 10 års erfaring som lærer i både norsk og engelsk, både fra offentlig og privat sektor, og mener at jo flere teknologiske hjelpemidler vi får, jo viktigere blir læreren. Som utdannet lærer og som utvikler av digitale læremidler, brenner Pia for å gjøre språklæring gøy, lett tilgjengelig, virkelighetsnært og ikke minst engasjerende. 

Lingu er en norsk språkskole og edtech-bedrift. De har en portefølje på 13 digitale e-læringsressurser, inkludert norsk som andrespråk, samfunnsfag og helsenorsk. Gjennom deres aktiviteter det siste året har 4700 personer fra privat og offentlig sektor erfart hva det vil si å utvide horisonten gjennom hybrid språkopplæring. Lingu har levert godt over 30 000 undervisningstimer i norsk og andre språk, og over 70 000 e-læringstimer.

Pia sier at hun er en stolt ambassadør for Europas største nettverk av lærere, veiledere og andre som jobber med voksnes læring, og at hun gleder seg til å få et innblikk i flere temaer knyttet det hun brenner mest for - voksnes læring, livslang læring og økt brukervennlighet for alle.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer