European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Finn informasjon om europeiske utdanningssystem på Eurydice

Leitar du etter partnar for internasjonale prosjekt? Sett deg inn i utdanningssystemet i landet du ønsker å samarbeide med på Eurydice.

Eurydice (Welcome to Eurydice | Eurydice (europa.eu)) er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.

 Europeisk flagg. Eurodice. EACEA

Vi i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) leverer innhald til rapportar som gjev god innsikt i norsk utdanning på engelsk, og også tilgang til rapportar om utdanning i dei andre landa.

Vi legg informasjon om norsk utdanning inn i generell informasjon om utdanning i Europa. I tillegg deltek vi med informasjon om norske tilhøve innan prioriterte tema.

Eurydice sine oppslagsverk på nettet:

Eurydice har også eit spørsmålsforum der dei nasjonale einingane kan legge inn spørsmål og få svar frå andre nasjonale einingar. Vi kan dermed få svar på aktuelle utdanningsspørsmål, og også hjelpe andre som har spesifikke utdanningspolitiske spørsmål til andre land. Døme på slike spørsmål kan vere «stipendordningar for studentar frå familiar med låg inntekt»,  «tilgang til vaksenopplæring» eller «heimeundervisning under covid-19-pandemien».

Om du vil ha hjelp til å stille spørsmål til dette forumet, ta kontakt.

Helsing Ane og Linda i HK-dir

linda.berg@hkdir.no og ane.landoy@hkdir.no

Login (1)
Stikkord

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer