European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE Resource Kit - Et dypdykk i EPALEs tematiske fokus 2021: Digital transformasjon og blended learning

Hvordan kan det digitale skillet overvinnes? Hvordan kan vi holde den lærende motivert med digitale hjelpemidler?

EPALE Resource Kit - A deep dive into the EPALE thematic focuses: Digital Transition and the opportunities of blended learning

Vi laget vårt første EPALE Resource Kit i april 2020, under den første bølgen av COVID-19-pandemien. Målet var å tilby fellesskapet vårt av voksenlærere noen praktiske og tilgjengelige verktøy for å navigere i den usikkerheten som rådet. Etter nesten to år, mens COVID-19-pandemien fortsatt ikke er over, har konteksten endret seg veldig, har utdanning og opplæring for voksne gjennomgått en rekke små og store endringer og nødvendige tilpasninger. Mange av endringene har å gjøre med behovet for å omforme utdanning og opplæring i overgangen til en mer digital framtid.

Det er derfor EPALE i 2021 dedikerte et tematisk fokus til digitalisering og mulighetene med blended learning.

Dette tematiske fokuset berørte en rekke spørsmål, blant annet:

  • Hvordan kan det digitale skillet overvinnes?
  • Hvordan kan vi få mest mulig ut av blended learning?
  • Hvordan kan vi holde den lærende motivert med digitale hjelpemidler?
  • Hvordan kan vi fremme en inkluderende digital opplæring?

I begynnelsen av 2022 vil vi i denne ressurspakken utforske det EPALE-fellesskapet har produsert og publisert om dette emnet, vel vitende om at debatten om digitalisering ikke vil stoppe i årene som kommer. Tvert imot, den vil fortsette, også som en del av alle andre tema vi vil diskutere.

Den første delen av denne pakken gir deg noen refleksjoner og narrativer, lengre artikler og mer detaljert innhold, for å utforske noen sentrale problemstillinger i dybden. Den første artikkelen omhandler digital kompetanse for en aktiv og deltakende alderdom, og etterfølges av et intervju som skisserer ulike framtidssceniarier, og så en refleksjon rundt rollen kulturinstitusjoner spiller i å gjøre publikum kjent med nye teknologier. Denne første delen avsluttes med en interessant artikkel om hvordan man kan utvide mediepedagogikk og digital kompetanse. 

Den andre delen av settet er mer fokusert på verktøy og god praksis, og inspirerende erfaringer og casestudier. I denne delen har vi valgt ut: en OER om kritisk medieforståelse og potensialet i dette fagområdet for å fremme demokrati, en mobilapp som bedrer tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser, en inspirerende historie om hvordan man kan fremme selvintruert læring i opplæring i digital kompetanse, og til slutt et verktøy for sosiale mediers rolle i å definere identitet. 

 


 

For å laste ned EPALE Resource Kit - A dive into EPALE thematic focuses: Digital Transition and the opportunities of blended learning må du være registrert hos EPALE.
Ikke glem å logge på for å få tilgang til ressurssettet!
Login (28)

Kommentarer

The digital divide is not always easy to target. There will always be people who unfortunately are against technology or do not have access to technology. On the contrary it is encouraging to see many who are seeking further learning in terms of digital competences.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer