European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE Norge-ambassadør fra voksenopplæringa

Vi i EPALE Norge er glade for å ha fått med oss Ingeborg Kulseng som ambassadør. Ingeborg har lang fartstid innen voksenopplæringa.

Portrait

Ingeborg Kulseng er avdelingsleder ved Larvik Læringssenter og har ansvar for grunnskole og spesialundervisning for voksne og Kombinasjonsklassen ved Thor Heyerdahl videregående skole. Hun har bakgrunn som lærer i norsk som andrespråk og har undervist barn, ungdom og voksne. Hun har jobbet med voksnes læring siden 2000 og vært leder i voksenopplæringssektoren siden 2010.

Larvik Læringssenter er et kompetansesenter som tilbyr et bredt utvalg av utdanning, kurs og tjenester. Larvik Læringssenter består av avdelingene Norskskolen, Voksenopplæring, Tolketjenesten og Migrasjon og kultur. I tillegg tilbyr læringssenteret gratis karriereveiledningstjenester til alle sine elever og deltakere.

 

Login (1)

Kommentarer

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer