Hopp til hovedinnhold
Blog
Blog

Bibliotek, innovasjon, livskvalitet og voksnes læring

Oppland fylkesbibliotek har i 3 år deltatt i Erasmus+ prosjektet "Daily innovators and daily educators in the libraries", et samarbeid med partnere i Latvia, Litauen, Polen og Nederland. I denne artikkelen får du vite litt mer hva prosjektet handler om og hva vi har gjort.

Hva handler vårt prosjekt om?

Kort sagt om "Daily Educators and Daily Innovators in the Libraries", bibliotekenes brukere får daglig muligheten til å komme i kontakt med noe helt ukjent, og det er deres "lærer-bibliotekarer", som hver dag skaper disse mulighetene for brukerne. Vårt prosjekt prøver vi å vise at:

 1. Selv om man selv ønsker det eller ikke, så er læring gjennom hele livet av stor verdi. Offentlige institusjoner med en kulturell og pedagogisk profil kan lage inspirerende tilbud til innbyggerne, som overbevister dem om den faktiske verdien av livslang læring.
 2. Bibliotek kan, som en uformell arena skaper et behagelig miljø og gi rom for læring utenfor skolen og den akademiske praksisen. De gir deg mulighet til å eksperimentere og lære på nye måter.
 3. Bibliotekarer gjør allerede en uvurderlig innsats for læring, og er ofte en av får institusjoner som har et tilbud til uformell læring for voksne. Men de trenger støtte til pedagogiske metoder, og hjelp til å legge planer og implementere læring i bibliotekets strategier.

Rapporten "Learning experiements i the libraries"

En stor del av arbeided med læremidler utarbeidet i prosjektet er rapporten "Learning experiements i the libraries". Rapporten er resultatet av ett og et halvt års arbeid, hvor vi forsøkte å analysere bibliotekets pedagogiske aktiviteter, tilbudet deres rettet mot voksne, utfordringer og problemer, inkludert de som er spesifikke for de enkelte land, samt deres europeiske kontekst. Dataene samlet inn i rapporten er resultatet av:

 • kvalitative og kvantitative studier utført i partnerlandene, på 333 biblioteker (programtilbud, bibliotekarenes kompetanse, brukere og ikke-brukere),
 • dybdeintervjuer med bibliotekarer som driver aktiviteter innen kreativitet, multikulturalisme og sosiale innovasjoner,
 • refleksjon fra workshops og besøk på bibliotek, som fant sted som en del av DIDEL studieturer i alle landene som deltok i prosjektet,
 • analyse av tilgjengelige publikasjoner, rapporter og studier.

Hva finner du i rapporten?

Rapporten inneholder en beskrivelse av utfordringer i forbindelse med voksnes læring i bibliotek, analyse av kompetansebehov, hvilke kompetanse bibliotekarene har og hva de ønsker seg, for bedre og mer effektivt å svare på behovene til brukerne. Vi fokuserte på følgende tema:

 1. Livskvalitet, og status for lokalsamfunn i de enkelte land sett i forhold til EUs offisiell dokumenter og forskningsrapporter. Rollen biblioteket spiller i utviklingen av livskvaliteten og integrering av lokalsamfunn.
 2. Bibliotekenes pedagogiske aktiviteter, hvordan de er utformet og metoder for som blir brukt i gjennomføring av aktivitetene. Hvilke strategier finnes for livslang læring i de enkelte prosjektland. Hvem er brukere og ikke-brukere av biblioteker.
 3. Bibliotekarenes kompetanse og utfordringer i forhold til læring i det 21. århundre.
 4. Utdanningspolitikk i EU.
 5. "Best practice" eller gode eksempler innen kreativitet, flerkultur og sosiale innovasjoner.
 6. De viktigste utfordringene, suksessfaktorer, feil og endringer.
 7. Analyse av kultursektoren i landene som deltar i prosjektet: Litauen, Latvia, Norge og Polen. De viktigste faktorene som bidrar til et godt miljø for utvikling i kulturinstitusjoner.

Du kan lese mer om rapporten her, samt laste den ned og lese

Rollen til biblioteket i læringsprosessen og integrering av lokalsamfunn

 Mens vi jobbet med rapporten har vi forsøkt å vise forholdet mellom den subjektive følelsen av velvære og de faktorene som danner denne følelsen. Eurostats studie fra 2015 viser tydelig at livskvalitet avhenger av en rekke variabler, inkludert muligheter til utdanning, videreutdanning, mulighet til sosial interaksjon og en subjektiv følelse av "mening og verdi" i den enkeltes liv. I denne sammenheng ser vi biblioteket som et ideelt sted for livslang læring, hvor man får støtte og man har mulighet til å etablere kontakt med andre mennesker, knytte dypere relasjoner og integreres i lokalsamfunn. En relativt ny utfordring er knyttet til at folk flytter mer på seg, både arbeidstakere, arbeidsinnvandrere og politiske flyktninger. Lokalsamfunnene er i større grad i endring nå enn før. Samlet, viser innholdet i rapporten ganske klart bibliotekets enorme potensial, ikke bare for den enkeltes læringsprosessen, men også i det å lære å bygge grunnlaget for sosiale liv i lokalsamfunnet.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner