chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

Tagħlim fuq il-post tax-xogħol

Aħbarijiet

| 4 Ottubru 2019
| minn EBSN CBS Editor

The EBSN EPALE Team is glad to announce its second and third online course for policy-makers, experts and other professionals who have a stake in basic skills policy and are currently engaged in the implementation of the Upskilling Pathways recommendation.

Riżorsi

| 13 Lulju 2020
| minn giacinta fogli

CLASS - Changing Learning, Advancing Social Success è un Progetto del Programma Erasmus+ Key Action 1 tipo di azione: School education staff mobility che ha permesso all'IIS Guido monaco di Pomposa di Codigoro (Ferrara-Italia) di tornare ad essere, non solo Polo di riferimento territoriale per l’istruzione secondaria di secondo grado ma anche un partner di importanza strategica per gli Istituti scolastici, gli Enti e le Associazioni del Territorio del Basso Ferrarese.

Blog

| 12 Lulju 2020
| minn Barbara Habrych

Wpisując frazę „praca w młodym dynamicznym zespole” w jednej z wyszukiwarek ofert pracy uzyskałam 1 375 wyników – aktualnych ogłoszeń zawierających te słowa. Jednak ja nie chcę pracować w „młodym, dynamicznym zespole”. A w jakim chcę? „Dojrzałym, stabilnym”? Niekoniecznie. Wybieram zespół zróżnicowany. Dlaczego? Mózg w trakcie życia zmienia się na poziomie struktury i na poziomie funkcji. Jak uzupełniają się młodzi i starzy, kiedy mózg jest w pełni dojrzały i dlaczego warto tworzyć zespoły zróżnicowane wiekowo podpowiada neurobiologia.

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2019. aasta sügisel.  Uuringus käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Siseturvalisuse ja õiguse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis kahes osas. Siseturvalisuse alavaldkonna uuring on siseturvalisuse ja õiguse valdkonna uuringu teine osa, mis koostati 2019. aastal ja avaldati 2020. a alguses.

Siseturvalisuse valdkonna kutsealadel töötab hinnanguliselt üle 12 500 inimese ehk umbes 2% kõigist Eestis hõivatutest. Hõive jaguneb umbes pooleks avaliku ja erasektori vahel.

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Siseturvalisuse ja õiguse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis kahes osas. Õiguse alavaldkonna uuring on siseturvalisuse ja õiguse valdkonna uuringu esimene osa, mis valmis 2019. a lõpus.

Õigusevaldkonna kutsealadel töötab hinnanguliselt üle 5200 inimese ehk alla 1% kõigist Eestis hõivatutest ja ligi 2% kõigist valgekraedest (juhid ja spetsialistid).

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Kinnisvarateenuste valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmisid 2019. aasta lõpus.

Uuringus käsitleti kinnisvarabüroode tegevust ning kinnisvara üürile andmist, haldus- ja korrashoiutegevust. Kinnisvara ja korrashoiu ettevõtetes töötab umbes 20 000 töötajat, neist ligi pooled on lihttöölised.

Täienduskoolitus

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Kultuuri ja loometegevuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) viidi läbi kahe uuringuna, mis mõlemad valmisid 2019. aasta teises pooles.

Kultuuri ja loometegevuse esimeses uuringus käsitleti etenduskunstide, muusika, raamatukogunduse, museoloogia, käsitöö ja spordi (treenerite) tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 17 000 hõivatut, kellest enim töötab muusika ja spordi alavaldkonnas.

Riżorsi

| 8 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Kultuuri ja loometegevuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) viidi läbi kahe uuringuna, mis mõlemad valmisid 2019. aasta teises pooles.

Kultuuri ja loometegevuse teises uuringus analüüsiti audiovisuaalvaldkonna, sõna ja keele, turunduse ja kommunikatsiooni, disaini ja kunsti ning trükitööstuse tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 14 000 hõivatut, kellest enim töötab turunduses ja kommunikatsioonis.

Täienduskoolitus

Riżorsi

| 7 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta esimeses pooles.

Tegemist on kutseala-põhise OSKA valdkonnaga, kus on vaatluse all mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad. Põhifookuses on kolm kutsealade gruppi:

Riżorsi

| 7 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos  (OSKA) valmis 2018. aasta lõpus.

Prognoosis käsitleti majutust, toidu ja joogi serveerimist, reisibüroode ja reisikorraldajate tegevust, reserveerimisega seotud tegevusi ning nõupidamiste ja messide korraldamist.

Majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonna (MTT) ettevõtetes töötab ligi 28000 töötajat, neist enim toitlustuses (66%).

Täienduskoolitus

Riżorsi

| 7 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta sügisel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

Aħbarijiet

| 3 Lulju 2020
| minn Kadi Kass

Sutherland Global Service OÜ is seeking an attentive and goal-oriented person to joining us as a Training specialist to ensure the expansion of our service delivery center in Tallinn. If You are looking to build a fulfilling career and are confident you have the skills and experience to help us succeed, we want to work with you!

Your main tasks:

Riżorsi

| 2 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Riżorsi

| 2 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Riżorsi

| 2 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Riżorsi

| 2 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

Riżorsi

| 1 Lulju 2020
| minn Kadi Kass

Töökohapõhine väljaõpe on süstemaatiline eriala väljaõpe ettevõttes või asutuses või iseseisva spetsialisti käe all, mille eesmärk on omandada kogemusi ja teadmisi ning mis peab vastama kindlaks määratud standarditele või õigusaktidele. Lisaks sellele on nimetatud praktika eesmärk rakendada koolis omandatud teadmisi ning oskusi reaalses töökeskkonnas.

Riżorsi

| 1 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Riżorsi

| 1 Lulju 2020
| minn Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Blog

| 1 Lulju 2020
| minn Monika Smekalová

napsal Peter Dehnbostel, přeloženo z němčiny

Výuka v podnicích a přímo na pracovišti nehraje ve vzdělávání dospělých tradičně žádnou velkou roli. Zásadním důvodem pro to je zcela jistě chybějící učební studijní potenciál a výukové možnosti v tradičním průmyslovém pracovním světě. Toto se prokázalo již dříve díky opakujícím se pracovním činnostem s vyloučením výukových situací. Učení dospělých se spíše odehrává v osobním životě jedince než v pracovní světě.

Co se ale stane nyní v důsledku digitalizace pracovního světa? Příznačné pro digitální práci je digitální, do práce integrované učení s neomezenými možnostmi místa výuky a novými učebními formami, které se začleňují přímo do pracovního procesu. Nárust učení je zřejmý a ovlivňuje výuku dospělých. Stojíme tedy na prahu mezi novým zajímavým učením a pracovním světem?

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn YILDIZ OKÇU

The aim of this study was to examine the perspective of school administrators with regard to teachers from different generations. In this study, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of each generation were examined. This study was conducted as a Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis. The study group consisted of 26 school administrators from the Dilovası district of Kocaeli province, Turkey.

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn YILDIZ OKÇU

The purpose of the study was to explore the requirements of schools to increase intergenerational learning, collaboration, and solidarity amongst the Baby Boomers, X and Y generations, based on the views of school principals. The research focused on how to create spaces for interaction among different generations and what consequences will arise when intergenerational spaces are created. This study was conducted with phenomenological research design.

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Riżorsi

| 29 Ġunju 2020
| minn Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Aħbarijiet

| 29 Ġunju 2020
| minn Francesca Costero
A partire da settembre 2018 Enaip Piemonte ha iniziato a condividere le attività svolte per il progetto Work VR (piloting Virtual Reality for Language Learning in the Context of Employability) con i rappresentanti di Danimarca, Francia, Cipro e Germania. Il progetto, finanziato tramite il programma Erasmus+, affronta il tema dell’inclusione sociale e dell’occupazione, utilizzando la tecnologia all’avanguardia della realtà virtuale, al fine di incrementare la qualità dei programmi di istruzione e formazione professionale per 265 migranti e rifugiati disoccupati.

Pages

Subscribe to RSS - Tagħlim fuq il-post tax-xogħol