chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

Tagħlim fuq il-post tax-xogħol

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Media społecznościowe zaczęły w ostatnich latach odgrywać istotną rolę w budowaniu kariery zawodowej i dla wielu doradców zawodowych stały się integralną częścią codziennych praktyk. Jednak to właśnie sami doradcy zawodowi nie do końca są przekonani, jak najlepiej wdrażać i wykorzystywać media społecznościowe w codziennych działaniach i komunikowaniu się.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Fis-snin riċenti, il-midja soċjali bil-mod, kisbet post fiż-żgur fil-qasam tal-gwida tal-karrieri u saret parti mill-prattika ta’ kuljum għal ħafna prattikanti tal-karrieri. Madanakollu, il-professjoni in ġenerali tibqa’ inċerta dwar kif l-aħjar timplimenta u tapplika l-midja soċjali fl-attiviatjiet u l-komunikazzjoni ta’ kuljum.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Pēdējo gadu laikā sociālie mediji pakāpeniski ieguvuši stabilu vietu karjeras konsultāciju jomā un kļuvuši par ikdienas daļu daudziem karjeras konsultantiem. Taču profesijā kopumā joprojām nav drošas metodes, kā ieviest un ik dienas izmantot sociālos medijus ikdienas aktivitātēs un komunikācijā.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Pastaraisiais metais socialinė žiniasklaida palaipsniui įsitvirtino profesinio orientavimo srityje ir tapo daugelio karjeros specialistų kasdienės veiklos dalimi. Tačiau kalbant apie karjeros specialistų profesiją apskritai tebėra neaišku, kaip geriausia įtraukti ir taikyti socialinę žiniasklaidą kasdienėje veikloje ir bendravime.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Negli ultimi anni, i social media hanno gradualmente occupato un posto sempre più importante nel campo dell’orientamento professionale e sono diventati parte della pratica quotidiana per molti professionisti del settore. Tuttavia, c”è ancora molta incertezza su come implementare e applicare al meglio i social media nelle attività e nelle comunicazioni quotidiane.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Az elmúlt években a közösségi média fokozatosan megvetette a lábát a pályaválasztási tanácsadás területén, és ennek a területnek a szakemberei számára a mindennapi munka részévé vált. Ennek ellenére a szakma gyakorlói általánosságban bizonytalanok abban a tekintetben, hogy hogyan használhatják fel a legelőnyösebben a közösségi média eszközét mindennapi tevékenységeikhez és a kommunikációhoz.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Posljednjih su godina društveni mediji postepeno postali čvrsto uporište u području profesionalnog usmjeravanja kao i dio svakodnevne prakse za mnoge stručnjake profesionalnog usmjeravanja. Međutim, struka kao cjelina nije sigurna kako najbolje provoditi i primjenjivati društvene medije u svakodnevnim aktivnostima i komunikacijama.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Depuis plusieurs années, les médias sociaux occupent une place de plus en plus importante dans l'orientation professionnelle, de sorte qu'ils font aujourd'hui partie des pratiques quotidiennes de nombreux conseillers en orientation professionnelle. Cependant, la profession dans son ensemble ignore encore comment utiliser et mettre en œuvre les médias sociaux de manière optimale dans les activités et les communications quotidiennes.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia järk-järgult saavutanud kindla positsiooni karjäärijuhtimises ja on saanud paljude karjäärinõustajate igapäevapraktika osaks. Siiski ei ole veel selge, kuidas sotsiaalmeediat igapäevategevuses ja -suhtluses parimal viisil rakendada.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
En los últimos años, los medios sociales se han afianzado firmemente de manera gradual en la orientación profesional y se han convertido en parte de la actividad diaria para muchos expertos. Sin embargo, la profesión en su conjunto permanece insegura sobre cómo implementar y emplear los medios sociales de la mejor manera en las actividades y comunicaciones del día a día.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
In recent years, social media has gradually gained a firm foothold in the field of career guidance and has become part of daily practice for many career practitioners. However, the profession as a whole remains unsure how best to implement and apply social media in everyday activities and communications.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
In den letzten Jahren haben sich die sozialen Medien einen festen Platz in der Berufsberatung erobert und sind heute für viele BerufsberaterInnen Teil der täglichen Arbeit. Der Berufsstand insgesamt ist aber nach wie vor unsicher, wenn es um die Frage geht, wie sich soziale Medien am besten in die tägliche Arbeit und Kommunikation einbinden und nutzen lassen.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
I de seneste år har sociale medier efterhånden vundet solidt fodfæste inden for karriererådgivning og er blevet en del af daglig praksis for mange uddannelsesvejledere. Blandt fagfolk som helhed er der dog stadig usikkerhed om, hvordan sociale medier bedst inddrages og bruges i dagligdags aktiviteter og kommunikation.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
V uplynulých letech si sociální média našla své pevné místo v kariérním poradenství a mnoho odborníků s nimi denně pracuje. V oboru jako celku však panuje nejistota, jak sociální média využívat co nejlépe a jak je začleňovat do každodenních činností.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Jaana Kettunen
През последните години социалните медии постепенно затвърдиха мястото си в сферата на кариерното ориентиране и станаха част от ежедневната практика на много специалисти по кариерно ориентиране. Въпреки това, като цяло, остава неясно кои са най-добрите начини социалните медии да станат част от всекидневните дейнoсти и комуникации.

Blog

| 8 Awwissu 2017
| minn Daina Jankalne
Darbā balstīta mācīšanās visās tās formās ir kļuvusi īpaši aktuāla pēdējos gados. Tas attiecas gan uz praksi, gan stāžēšanos un brīvprātīgo darbu. Šie prasmju attīstīšanas veidi tiek uzskatīti par svarīgiem pakāpieniem jauniem un vecākiem cilvēkiem, lai pirmoreiz vai no jauna iesaistītos darba tirgū un sabiedrībā.

Riżorsi

| 8 Awwissu 2017
| minn Daria Mrsic

 

Učenička i studentska mobilnost

Mobilnost u predškolskom obrazovanju nije naročito zastupljena, dok se u školskom  obrazovanju provodi na osnovu pojedinačnih ponuda vlada drugih zemalja, kao i nevladinih organizacija, te u okviru projekata prekogranične saradnje.

 

Mobilnost nastavnika

Mobilnost nastavnika u predškolskom obrazovanju i školskom  obrazovanju provodi se kroz pojedinačne ponude vlada drugih zemalja, kao i nevladinih organizacija, te u okviru projekata prekogranicne saradnje.

Aħbarijiet

| 8 Awwissu 2017
| minn Michaela Tužilová

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), organizace přímo řízená MŠMT, připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol. Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje. Experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), počítají s komplexní vzdělávací, poradenskou a metodickou pomocí pro ředitele a širší vedení škol.

Aħbarijiet

| 7 Awwissu 2017
| minn Tiago Leitão

O Entre Sistemas.EU é uma iniciativa totalmente focada no aumento da qualidade dos Serviços Prisionais Portugueses através da troca de conhecimentos, experiências e práticas com outros Sistemas Prisionais Europeus.

Em cada área serão enviadas equipas para um país previamente identificado. 
Estas equipas terão a missão de recolher e adquirir boas práticas e disseminá-las a nível nacional. A transferência de práticas realizar-se-á através de um plataforma de aprendizagem online (www.aproximarcapacita.pt) e de workshops presenciais. 

It-Tnejn 7 Awwissu 2017 to Il-Ġimgħa 15 Settembru 2017

Poziv nastavnicima/nastavnicama za obuku za izvođenje nastave na engleskom jeziku

kolske 2017/2018. godine počinje realizacija pilot projekta koji podrazumijeva da se dio nastave, iz svih predmeta osim crnogorskog jezika, izvodi na engleskom jeziku. Projektom su obuhćena četiri odjeljena prvaka u JU OŠ „Luka Simonović“, Nikšič, JU OŠ „Olga Golović“, Nikšić, JU OŠ „Maksim Gorki“, Podgorica i JU OŠ „Mirko Srzentić“ Petrovac, Budva.

U cilju obezbjeđenja neophodnog nastavnog kadra, Ministarstvo prosvjete i British Council su u toku 2016/2017. godine realizovali obuku za određeni broj nastavnika koji će od 1. septembra izvoditi nastavu u navedenim školama.

Aħbarijiet

| 7 Awwissu 2017
| minn Tomáš Fránek

Proč se firmy zaměřují na vzdělávání zaměstnanců? Odpověď je jednoduchá. Jde o opečovávání těch, kteří vás neopustí. A taky trochu o ego majitele. Přesněji: jde o budování lásky k firmě u těch, kdo už školním cvičkám dávno odrostli, přesto mají svou práci rádi a chtějí v ní dlouho vydržet. Tak trošku to souvisí se zálibou Čechů v nejrůznějších diplomech, jimiž se rádi chlubíme, či v potvrzeních o vzdělání a v medailích. Alespoň to je názor předsedy Asociace malých a středních podnikatelů Karla Havlíčka.

Blog

| 7 Awwissu 2017
| minn Monika Dawid-Sawicka

Młodych pracowników często postrzegamy w jednolity sposób. Nadajemy im łatki, pojawia się myślenie stereotypami. Co przez to tracimy jako organizacje? Jak pracować i współpracować z młodymi pracownikami? Jak budować z nimi i dzięki nim potencjał naszych organizacji? Rozmowa z Agatą Kaczmarską Członkiem Zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Denstu Aaegis Network Polska o obserwacjach, doświadczeniach i praktykach pracy w organizacji, w której przeważają 30-latkowie.

Pages

Subscribe to RSS - Tagħlim fuq il-post tax-xogħol