Young Adults

Kif tista’ tfassal approċċ pożittiv għat-tagħlim, li jibda minn età żgħira, bħala l-ewwel pass lejn it-tagħlim tul il-ħajja? Fis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, EPALE tiddedika fokus tematiku sħiħ lill-adulti żgħażagħ, b'attenzjoni speċjali għall-medda ta' età bejn 25-30 sena. Se nħarsu lejn dan il-grupp minn perspettiva speċifika: tagħlim interġenerazzjonali, bini ta' sħubijiet u koeżjoni soċjali; ħiliet ċiviċi bħala prerekwiżit biex isiru parteċipanti attivi fis-soċjetà; adulti żgħażagħ b’ħiliet baxxi u kif jarmawhom bil-ħiliet meħtieġa biex jikbru. L-adulti żgħażagħ jirrappreżentaw ukoll grupp fejn mudelli ta’ kulturi ta’ tagħlim ġodda emerġenti u prattiki innovattivi jistgħu jiġu ssorveljati u mħaddna aktar faċilment mill-komunità kollha tat-tagħlim għall-adulti.

Illimita r-riżultati tiegħek

PAJJIŻ

Tista' tagħżel aktar minn valur wieħed