Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

ILO - Work for a brighter future

Organizația Internațională a Muncii (OIM) a publicat raportul său "Work for a brighter future", prin Comisia sa globală privind viitorul muncii. Raportul propune o agendă centrată pe om pentru viitorul muncii care consolidează contractul social prin plasarea oamenilor și a muncii pe care o fac în centrul politicii economice și sociale și a practicilor de afaceri. Această agendă constă în trei piloni de acțiune, care, în combinație, ar conduce la creșterea, echitatea și sustenabilitatea pentru generațiile actuale și viitoare:

−   Creșterea investițiilor în capacitățile oamenilor

−   Creșterea investițiilor în instituțiile de muncă

−   Creșterea investițiilor în rețele decente și durabile

De la schimbări în organizarea muncii la noile tehnologii care se transformă în ferme, fabrici și birouri, schimbarea este o caracteristică constantă a lumii muncii. Folosirea transformărilor în curs pentru a crea oportunități pentru dezvoltarea umană necesită ca lucrătorii să aibă dreptul la învățarea pe tot parcursul vieții. Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde învățarea formală și informală de la copilăria timpurie și de la educația de bază până la învățarea în rândul adulților, combinând abilitățile fundamentale, abilitățile sociale și cognitive (precum învățarea pentru a învăța) și abilitățile necesare pentru anumite locuri de muncă, ocupații sau sectoare.

 

Pentru mai multe informații accesați

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf

Resource Details
Awtur(i) tar-Riżorsa
DORIN ALEXANDRA
Ittajpja r-Riżorsa
Studji u rapporti
Pajjiż
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!