Skip to main content
Blog
Blog

Digitalizace pracovního světa – nová šance pro vzdělávání dospělých?

napsal Peter Dehnbostel, přeloženo z němčiny

Výuka v podnicích a přímo na pracovišti nehraje ve vzdělávání dospělých tradičně žádnou velkou roli. Zásadním důvodem pro to je zcela jistě chybějící učební studijní potenciál a výukové možnosti v tradičním průmyslovém pracovním světě. Toto se prokázalo již dříve díky opakujícím se pracovním činnostem s vyloučením výukových situací. Učení dospělých se spíše odehrává v osobním životě jedince než v pracovní světě.

Co se ale stane nyní v důsledku digitalizace pracovního světa? Příznačné pro digitální práci je digitální, do práce integrované učení s neomezenými možnostmi místa výuky a novými učebními formami, které se začleňují přímo do pracovního procesu. Nárust učení je zřejmý a ovlivňuje výuku dospělých. Stojíme tedy na prahu mezi novým zajímavým učením a pracovním světem?

Doba čtení cca 5 minut - Čtěte, lajkujte a komentujte!


napsal Peter Dehnbostel, přeloženo z němčiny

Výuka v podnicích a přímo na pracovišti nehraje ve vzdělávání dospělých tradičně žádnou velkou roli. Zásadním důvodem pro to je zcela jistě chybějící učební studijní potenciál a výukové možnosti v tradičním průmyslovém pracovním světě. Toto se prokázalo již dříve díky opakujícím se pracovním činnostem s vyloučením výukových situací. Učení dospělých se spíše odehrává v osobním životě jedince než v pracovní světě.

Co se ale stane nyní v důsledku digitalizace pracovního světa? Příznačné pro digitální práci je digitální, do práce integrované učení s neomezenými možnostmi místa výuky a novými učebními formami, které se začleňují přímo do pracovního procesu. Nárust učení je zřejmý a ovlivňuje výuku dospělých. Stojíme tedy na prahu mezi novým zajímavým učením a pracovním světem?

Digitalizace práce a digitální učení

Digitale Erwachsenenbildung_Dehnbostel
S nástupem tradiční průmyslové společnosti – také nazývané jako druhá průmyslová revoluce – došlo ke změně pracovních a organizačních konceptů od sedmdesátých/ osmdesátých let. Doposud využívaná mikroelektronika, digitální technologie a digitální média byla posílena o nástup digitalizace práce a odstartoval její velký nárust.

Digitalizace práce znamená současně novou epochu rozvoje průmyslové úrovně: takzvanou 3. a 4. průmyslovou revoluci. Tato nová rovina vývoje často také pojmenovávaná jako „Smart Factory“ nebo „Internet der Dinge und Dienste“ (Internet jako prostředí věcí a služeb) se odehrává ve spolupráci lidí, umělé inteligence, Cyber – Psysical Systems (CPS) a robotiky ve všech možných odvětvích. Odtud také pochází pojmenování „digitální pracovní svět“.Učení se v práci stále narůstá i díky digitalizaci pracovního světa. Toto vede k typickému procesnímu, reflexnímu a učebnímu charakteru výuky v odborné práci, což už bylo příznačné pro podniky vznikající v 70. a 80. letech a pro koncepty práce „Lean Production“ tvz. „Fraktálních podniků“ a „Vzděláváním se zabývajících podniků“. Digitální učení realizované uvnitř podniku nebo i mimo podnik se vyznačuje tím, že je závislé na čase, místě a prostoru. Mimo to není toto učení omezeno jen na konkrétní fáze v životě a zcela jistě není omezeno na formální, institualizované učební procesy. Digitální učení v práci je z velké části neformálním studiem a je zásadní součástí digitální práce.

Množící se a vymezené učební prostory

S nástupem digitalizace vstupuje do prostorů pro konání vzdělávání v práci zásadní změna: tato místa se zmnohonásobila, diferencovala a vymezila. Digitální pracovní svět vytvořil nové virtuální prostory pro výuku a změnil ty již fyzicky vzniklé. Učební místa se rozšířila o prostory pro výuku a výstavbu vlastního učení a to se podařilo na bázi učení jako součást pracovního procesu a díky obohacení neformálního učení a formálního vzdělávání.

Toto obohacení se vyznačuje oproti tradičnímu pochopení učení obzvláště díky přijetí nebo změně sociálních, teoreticko-studijních a kulturně studijních dimenzí. To je především jasné v osobních a sociálních dimenzích rozvoje kompetencí a v hodnotově orientovaném osobnostním rozvoji. Zásadní samořízené učební prostory a vlastní architektura těchto prostor přináší rozhodující význam pro vznikající postoj lidí k učení v digitálním pracovním světě.

Práci a učení spojující organizační formy učení

Formy organizace učení v práci vtrhly do světa v pozoruhodné míře teprve s novými koncepty organizace a s nastupující digitalizací v 80. a 90. letech. Od té doby byly budovány jako prvořadé ke stávajícím virtuálním učebním prostorům. Za zmínku ještě stojí organizace forem učení jako Communities of Practice, Online – Communities, E – Learning, Barcamps, Lerninseln, pracovní a výukové úkoly a formy koučinku. Organizace forem učení se vyznačují cíleným spojením práce a učení jako součást pracovního procesu. Co se týká místa a prostoru vzniká organizátorsko-strukturovaný prostor, který učení v práci – většinou z didakticko – metodického hlediska – podporuje, vyžaduje a vyzývá k němu a zároveň vytváří podmínky k práci.

Formy doprovázející učení v pracovním světě

Učení probíhající na pracovišti rozšiřuje práci o cíleně zvolené formy, které podporují proces práce a rozvoj kompetencí a také by ho měly zlepšovat. Jsou to osobní, většinou dlouhotrvající intervence, které jsou zaváděny díky restrukturalizaci organizace a digitalizaci práce. Ukazují se v první řadě ve čtyřech formách: v bezprostředním doprovázení učení, v koučinku, mentoringu a v kolegiálním poradenství. Tyto čtyři formy získávají zvyšující diferenciaci a rozšíření jako třeba příklad konceptu koučinku, který je rozčleněn mimo jiné do kolegiálního koučinku, týmového koučinku, projektového koučinku a online E-koučinku.

Pěkný nový svět učení a práce?

© athree23, Pixabay
Digitalizace pracovního světa není podmíněna žádnými výukovými nebo kvalifikačními koncepty. Na jedné straně může být učení podporováno jako základní součást digitální práce díky svému spojení práce a studia dospělých v reflexivním, identitu rozšiřujícím a na práci vázaném učebním prostředí stejně jako rovnoprávný pracovní svět pro všechny. Na druhé straně výuka integrovaná do pracovního procesu nevyžaduje jako takové učební ani osobní úsilí. Může se jednat o náhodné učení založené na zkušenostech, které dále vede k technologickým a funkčním zjednodušením.

Tak vypadají otázky týkající se budoucnosti pracovního a studijního světa v době digitální transformace. Na základě knihy „Schöne neue Welt“ (Krásný nový svět) od Aldouse Huxleye vzniká stále znova obraz „Krásného nového pracovního světa“, který je dystopický, ale naproti tomu je to obraz rovnoprávného, humánního a podnětného pracovního světa. Jakým směrem se bude vývoj dále pohybovat, je v současné době jen těžko určitelné. Jednotlivé póly možného vývoje jsou ale zřetelné: na jedné straně vznikají zvýšené možnosti samostatného řízení a samostatného rozhodování, které ve zvýšené míře nepřipouštějí výukové a vzdělávací možnosti v klasickém průmyslovém světě. Na druhé straně se stalo ekonomické využití pracovní síly možným v dříve neznámé míře, a to právě díky digitálnímu a na kompetencích založenému přístupu k zaměstnancům. Tyto alternativní možnosti vývoje musíme mít stále před očima, abychom zamezili rizikům digitalizace a učení a abychom učební prostory a učební formy mohli budovat cíleně.


Čtěte také ostatní příspěvky na téma "Work-based Learning - hnací síla pro celoživotní učení?"


© Prof. Dr. Dehnbostel_TU Dortmund
Více o autorovi: Prof.Dr.Peter Dehnbostel vyučuje a provádí výzkum na TU Dortmund s hlavním zaměřením na „Odborné vzdělávání na pracovišti“ a „Další odborné vzdělávání“ a nyní pracuje v celoživotním studijním cyklu MA na univerzitě v Oldenburgu (od roku 2006) a Erlangen – Nürnberg (od roku 2007). Před TU Dortmund pracoval dlouhé roky v rámci profesury v Hamburku a Berlíně v oboru „Odborné činnosti v průmyslu“ a v oboru „Odborné vzdělávání“.


Login (22)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More