chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

Blog

Karriärvägledning är en viktig del av tjänsterna för professionell utveckling vid Europeiska kommissionen

03/12/2018
minn Sabrina Somersaari
Lingwa: SV
Document available also in: FI EN DE FR CS

/mt/file/liisirossijpg-6liisi_rossi.jpg

”I början av 2000-talet konstaterade man i Europeiska kommissionen att de anställdas jobbrotation och stödet för professionell utveckling måste ökas”, säger Liisi Rossi, chef med ansvar för karriärvägledningstjänsterna vid Europeiska kommissionen sedan 2008. Utvecklingen av karriärvägledningstjänsterna startade vid kommissionen åren 2003–2004. Sedan dess har kommissionens personal erbjudits möjlighet till karriärvägledning tillsammans med utbildade karriärvägledare.

Kommissionens utmaning ansågs vara att samma människor hade arbetat i samma tjänster alltför länge. Detta avgjordes så att man började erbjuda en möjlighet till frivillig jobbrotation för hugade tjänstemän och -kvinnor. Eftersom en övergång till andra uppgifter vid kommissionen förutsätter deltagande i en intern ansökningsprocess, var det nödvändigt att utveckla rådgivningen och utbildningen för personalen för att jobbrotationen skulle lyckas. Många som hade arbetat i flera år vid kommissionen hade ett behov av att stärka sina arbetssökningsfärdigheter, bl.a. med att göra upp en meritförteckning och ett ansökningsbrev samt med den egentliga jobbintervjun  

Karriärvägledning erbjuds nästan alla som arbetar vid kommissionen

I dag erbjuds karriärvägledningstjänsterna till alla som har en fast tjänst eller en tidsbestämd anställning vid kommissionen. Även högskolepraktikanter, som kommissionen tar emot två gånger om året, erbjuds en halvdagsutbildning som stöd för deras karriärplanering. ”Med detta vill vi stödja att de kommer in i arbetslivet och integreras på arbetsmarknaden”, säger Liisi. Karriärvägledningstjänsterna är emellertid inte tillgängliga för kommissionens underleverantörer eller utomstående samarbetspartner.

Kommissionen har en s.k. Talent management strategy, eftersom de anställda i regel är högutbildade och många av dem är rutinerade experter. ”Detta ökar utmaningen ur perspektivet för professionell utveckling och karriäravancemang”, säger Liisi. Därför har karriärplanering och tillhörande vägledning fått en central ställning vid kommissionen på senare år.

I karriärvägledningen som betjänar den interna jobbrotationen fäster man vikt vid att kunskaperna hos den person som ska börja i en ny uppgift är tillräckliga. Nyckelfärdigheterna för, till exempel, experter som arbetar med titeln Policy Officer vid kommissionen omfattar åtminstone kommunikations-, förhandlings- och projektledningsfärdigheter samt analytiska färdigheter. I dessa och många andra frågor anordnar kommissionen skräddarsydda utbildningar för sina anställda.

Kommissionen uppmuntrar personalen att på eget initiativ delta i utbildning som leder till examen. För examensstudier beviljar kommissionen ett litet ekonomiskt bidrag och oavlönad tjänstledighet för viss tid. En auktoriserad utbildning är dock inte en garanti för att personen genast efter examen skulle få en högre position eller mer krävande uppgifter i kommissionens tjänst.

Karriärvägledarnas roll

”En stor utmaning i att utveckla karriärvägledningen var att tydliga processer och system saknades i början. Verksamheten hängde snarare på tillfälliga, kreativa lösningar”, säger Liisi om situationen i början. År 2014 skapade kommissionens personaladministration äntligen processer och system för hur karriärvägledningstjänsterna ska ledas, skötas och erbjudas personalen. ”Nu befinner vi oss äntligen i en situation där karriärvägledningstjänsternas kontinuitet är tryggad vid kommissionen och de anses vara en etablerad verksamhet”, konstaterar Liisi. 

För närvarande finns det cirka 50 karriärvägledare på kommissionens olika huvudavdelningar. De finns tillgängliga för personalen varje dag i frågor gällande karriärplanering och professionell utveckling. Alla samtal mellan karriärvägledarna och enskilda anställda som kommer för karriärvägledning är strikt konfidentiella. Karriärvägledarna hjälper framför allt i situationer där anställda funderar över riktningen för sina arbetskarriärer och olika alternativ i kommissionens tjänst, bl.a. jobbrotation eller karriäravancemang. Vid samtalen kan man också ta upp frågor som gäller professionell behörighet och utbildning utifrån hur personen ser sina egna styrkor och utvecklingsbehov.

Det senaste projektet gäller personer som arbetat med samma uppgifter vid kommissionen i minst fyra år. För dem anordnas ett strukturerat samtal under ledning av en karriärvägledare. Vid samtalet ligger fokus på utvärdering av professionell utveckling, framgångar i arbetet och framtiden. ”Erfarenheterna av dessa samtal har över lag varit positiva och det bästa med dem anses vara att de gett tillfälle till självreflektion”, säger Liisi.

Vid samtalen behandlas ibland problemsituationer som skapat stress och spänningar i arbetsgemenskapen. Dessa löses med tillgängliga metoder och medel. Specialsituationer när det gäller karriärhantering omfattar bl.a. återgång till uppgifterna efter en långvarig sjukfrånvaro eller rehabilitering (t.ex. invaliditet). Då försöker man med hjälp av karriärvägledning finna en lösning som fungerar så väl som möjligt för individen och hans eller hennes närmaste arbetsgemenskap.    

För dem som vill bli karriärvägledare anordnas en utbildning som pågår i tio arbetsdagar. Det är en förutsättning för att få arbeta som karriärvägledare vid kommissionen. Vid sidan av vägledningsmetoderna ligger fokus i utbildningen på färdigheten att möta människor och att agera i en öppen och förtrolig växelverkan med dem. Tidigare ansvarade utomstående sakkunniga som kommissionen beställt för genomförandet av utbildningen. Numera utbildar erfarna karriärvägledare nya karriärvägledare. Det skapar en autenticitet i utbildningen, eftersom de i egenskap av erfarna vägledare har en förståelse för karaktären och kraven i arbetet som utförs vid kommissionen.

Karriärvägledning är mycket mer än personlig rådgivning

Utöver personlig karriärvägledning erbjuder kommissionen personalen även tillställningar och evenemang, där personalen kan få information om arbetslivets förändring och karriärernas brytningstid. På den årliga karriärvägledningsdagen har kommissionens tjänstemän möjlighet att följa föreläsningar, paneldiskussioner och temaworkshoppar samt följa delta i mässevenemang där de kan nätverka och ställa närmare frågor om olika saker. 2018 års karriärvägledningsdag anordnas i november och dess centrala teman är karriäralternativ, arbetssökningsfärdigheter, nyckelfärdigheter samt kommissionens olika huvudavdelningar och EU:s ämbetsverk. 

Karriärvägledningstänkandet sprids i EU-institutionerna

Utvecklingsarbetet som utförts vid Europeiska kommissionen har observerats även i andra EU-institutioner. I kommissionens fotspår har Europarådet, Europaparlamentet och många EU-ämbetsverk i medlemsländerna infört karriärvägledning som en del av sin egen personalutvecklingsstrategi. På detta sätt vill man trygga ett tillräckligt stöd för yrkesvägledning för anställda inom EU, något som gynnar såväl individer som hela arbetsgemenskapen.

Dessutom har Europeiska kommissionen samarbetsavtal med ansedda universitet på olika håll i världen om att kommissionens tjänstemän besöker dem för att utbilda studerande i EU-frågor. Erfarenheterna från dessa utbildningar har varit givande för tjänstemännen själva. Utbildningarna har gjort det möjligt för dem själva att se EU:s roll tydligare samt gett studerande i andra världsdelar tillfälle att höra och lära sig om hur EU fungerar och vilka saker som det främjar.

Artikeln är baserad på en telefonintervju med Liisa Rossi 29.10.2018.

Text: Mika Launikari, Utbildningsstyrelsen/Euroguidance
Foto: Liisi Rossi, Europeiska kommissionen

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn