European Commission logo
Create an account
Resource Details
RIŻORSA

Virtualizácia celoživotného vzdelávania

Príspevok sa venuje kritike koncipovania celoživotného vzdelávania na základe európskych a národných dokumentov. Obsahová vyprázdnenosť a byrokratický framework týchto dokumentov kontrastuje s aktuálnymi výzvami informačnej spoločnosti. Autor pozornosť upriamuje skôr na možnosti podpory individuálneho prístupu dospelého človeka k vzdelávaniu a využívaniu možností vzdelávacích technológií. Virtualizácia vzťahu k poznaniu nie je náhradou za tradičné vzdelávanie, je kvalitatívnym posunom od striktne inštitucionalizovaného vzdelávania k všeobecne dostupnému poznaniu a reálne funkčnej vedomostnej spoločnosti.

Resource Details
Awtur tar-Riżorsi
Branislav Frk
Ittajpja r-Riżorsa
Artiklu
Pajjiż
Slovensko
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Slovenčina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!