Blog
Blog

De nuances van de Engelse taal

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders Engels, als tweede-taalsprekers, het beste ter wereld beheersen. Maar begrijpen we de nuance ook altijd? Viking Direct ontwikkelde een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders Engels, als tweede-taalsprekers, het beste ter wereld beheersen. Maar begrijpen we de nuance ook altijd? Viking Direct ontwikkelde een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen.

Ze vroegen eerst aan Britten wat ze bedoelen als ze bepaalde (vaak voorkomende) uitspraken gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: “See you in bit”, “he’s interesting”, “not to worry”, et cetera. Daarna vroegen we in onze quiz aan Nederlanders wat ze denken dat Engelsen bedoelen als ze deze uitspraken gebruiken.

3300 Nederlanders hebben de quiz tot nu toe ingevuld. Daaruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld in maar 62% van de gevallen Engelse uitspraken hetzelfde interpreteren als de native speakers. 

 

De nuance van de Engelse taal 

De nuance van de Engelse taal, met name Brits Engels, is vaak lastig te begrijpen voor Nederlanders. Dit komt omdat Nederlanders als een stuk directer bekendstaan, terwijl Britten over het algemeen als beleefder worden gezien. Op Facebook laten gebruikers ook weten hier ervaring mee te hebben. Kelly Jackson: “Engels is mijn tweede moedertaal. Maar omdat de Nederlanders vrij direct zijn, en ik dus ook, erger ik mij aan deze uitspraken omdat ik ze “misleidend” vindt. Dat krijg je als je niet duidelijk bent in wat je meent en wilt.”

Gaston Dorren, taaljournalist en auteur van Lingo, een boek over taal & cultuur, kan zich hier ook in vinden. “De cultuurverschillen tussen Nederlanders en Britten zijn groot. Ik denk dat Vlamingen bijvoorbeeld dichter bij de Britste cultuur staan dan wij. Ik ben dan ook altijd extra voorzichtig in de communicatie met ze. Ik hoor wat ze zeggen, maar, begrijp ik wat ze bedoelen?

 

With all due respect 

Uit de quiz blijkt een term als bijvoorbeeld with all due respect, moeilijk voor Nederlanders te interpreteren. Zo lijkt het niet zo bot bedoeld te worden, echter voor de Engelsen heeft het vaak wél die intentie.

In eerste instantie verbaast dat Dorren. “Wij gebruiken in het Nederlands ook de uitspraak ‘met alle respect’ en dat is vaak niet positief bedoeld. Maar misschien leeft het cliché van de beleefde Brit toch wel heel erg in Nederland.”

Hieronder zie je de vier termen waar Nederlanders beduidend andere ideeën bij hebben dan de Britten:

  • With all due respect – 77% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen het vrij negatief als ze dit zeggen. Wij denken dat dat het allemaal wel mee valt en dat hun idee alleen iets beter is dan dat van ons.
  • Very interesting – 66% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen dit positief. Er staat volgens hun een hoop interessante informatie in als ze dit zeggen. Wij denken echter dat ze erop duiden dat er nog hard aan gewerkt moet worden bedoelen.
  • We are in a bit of a pickle – 49% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen dat ze een groot probleem hebben als ze dit zeggen. Wij denken dat het probleem iets minder erg is. 

Wereldtaal van tweedetaalsprekers 

Een interessant aspect aan de alomtegenwoordigheid van de Engelse taal is dat veruit de meeste mensen Engels als tweede taal spreken. Er is dus maar een kleine groep Engelse moedertaalsprekers, en zelfs zij interpreteren Engelse uitspraken niet allemaal met dezelfde nuances. Dat kan op de werkvloer nog wel eens tot miscommunicatie leiden. In het verleden is er dan ook al vaker bepleit dat juist moedertaalsprekers hun Engels zouden moeten aanpassen.

Hoewel Nederlanders dus wel wat foutjes in onze quiz maakten, zal dat van dag tot dag niet tot veel problemen leiden.

Ben je benieuwd hoe jij scoort? Vul de Engelse nuance quiz dan hier in. En toets jezelf!

 

Login (0)
Tikketti

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More